RM 7.6 Bilion tunai dan RM 7.7 bilion Projek kepada Terengganu dalam tempoh 2000-2009

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 25
DARIPADA : TUAN MOHD. ABDUL WAHID BIN ENDUT (KUALA TERENGGANU)
TARIKH : 26.10.2009 dan 17.11.2009.

Tuan Mohd. Abdul Wahid bin Endut (Kuala Terengganu) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah perbelanjaan di bawah perunfiukan dana khas dari wang royalti petroleum Terengganu yang digunakan oleh Kementerian-kementerian, Agensi-agensi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-kerajaan Negeri dari tahun 2000 hingga tahun 2009. Bilakah jumlah kewangan tersebut akan dibayar balik kepada Kerajaan Negeri Terengganu; dan

Tuan Mohd. Abdul Wahid bin Endut (Kuala Terengganu) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan mengapakah wang royalti petroleum yang dijanjikan untuk dibayar balik kepada Kerajaan Negeri Terengganu oleh PETRONAS pada bulan September 2008 masih belum dibayar. Sila nyatakan jumlah yang sepatutnya dibayar dari tahun 2000 hingga tahun 2009.

JAWAPAN : Tuan Yang di-Pertua,

Saya mohon untuk menjawab pertanyaan Ahli Yang Berhormat yang dijadualkan pada 26.10.2009 bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat pada 17.11.2009 kerana ia menyentuh isu yang sama.

2. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sebanyak RM16.6 bilion Dana Khas Kerajaan Persekutuan dibayar oleh PETRONAS kepada Kerajaan Persekutuan dalam tempoh 2000 hingga Oktober 2009. Daripada jumlah ini, RM7.6 bilion telah diberi kepada Kerajaan Negeri Terengganu dalam bentuk tunai dan RM7.7 bilion dalam bentuk projek yang dilaksanakan oleh kementerian clan jabatan kerajaan. Ini bermakna, 92% daripada Dana Khas Kerajaan Persekutuan telah diserahkan kepada Kerajaan Negeri Terengganu dalam bentuk tunai dan projek. Sebanyak 8% atau RM 1.3 bilion lagi masih dalam pegangan Kementerian Kewangan dan akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Terengganu setelah Perjanjian Penyelesaian antara PETRONAS dan Kerajaan Negeri Terengganu di muktamadkan.

3. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, bayaran ketiga Dana Khas Kerajaan Persekutuan sebanyak RM444.1 juta kepada Kerajaan Negeri Terengganu akan dibuat pada bulan Oktober 2009.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: