Bantuan Input pertanian kepada Pekebun Getah

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 12
DARIPADA : Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]
TARIKH : 29 Oktober 2009 (Khamis)

Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan apakah langkah Kementerian dalam mengatasi kekurangan skim bantuan tanaman semula getah untuk menampung kos penyelenggaraan akibat kenaikan harga baja dan racun.

JAWAPAN : Tuan Yang Di-Pertua,

Untuk makluman Y.B. Rantau Panjang, Kementerian menyediakan beberapa jenis bantuan input pertanian sebagai langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan peruntukan di bawah skim tanaman semula getah dan kos penyelenggaraan yang meliputi:
• Bantuan anak benih getah bermutu;
• Bantuan baja dan racun rumpai;
• Bantuan alat kutipan hasil dan pelindung hujan;
• Bantuan alatan rangsangan lateks; dan
• Latihan aplikasi teknologi serta amalan agronomi terbaik.

Jumlah keseluruhan bantuan berkenaan adalah sebanyak RM93.38 juta yang diperuntukkan di bawah Rancangan Malaysia Ke-9, Pakej Rangsangan Ekonomi ke-2 dan Sistem Torehan Berintensi Rendah (Low Intensity Tapping System – LITS)

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: