Mesyuarat Dewan Rakyat bermula hari ini 15 Mac sehingga 15 April 2010

TITAH SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG AL-WATHIQU BILLAH TUANKU MIZAN ZAINAL ABIDIN IBNI ALMARHUM SULTAN MAHMUD AL-MUKTAFI BILLAH SHAH

merasmikan

MAJLIS PARLIMEN YANG KEDUA BELAS MALAYSIA PENGGAL YANG KETIGA DEWAN RAKYAT / DEWAN NEGARA PADA
HARI ISNIN, 15 MAC 2010, PUKUL 10.00 PAGI