MP BN Kalabakan desak Zahrain mohon maaf secara terbuka

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 23 Mac 2010

Hampir seminggu selepas pendedahan Datuk Zahrain Hashim [ Bebas Bayan Baru ], Datuk Abdul Ghapur Salleh [ BN Kalabakan ] marah terhadap wakil rakyat Bayan Baru itu kerana menamakan beliau sebagai antara lapan wakil rakyat Barisan Nasional (BN) yang kononnya diumpan bagi menyertai rancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih kerajaan pada 16 Sept 2008.

Abdul Ghapur mendesak Zahrain, yang baru-baru ini keluar daripada Parti Keadilan Rakyat untuk menjadi wakil Bebas, supaya menarik balik kenyataan yang menamakan beliau antara yang diumpan untuk lompat parti serta meminta maaf kepadanya.

Beliau turut mempersoalkan tindakan Zahrain menyifatkan Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng sebagai komunis.
Teruskan membaca

Kanun Keseksaan Jenayah tidak menepati semangat pindaan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 22 Mac 2010

Soalan 2

2. Tuan Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff [ Balik Pulau ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah pendirian Kerajaan mengenai pelaksanaan Seksyen 51A Kanun Keseksaan Jenayah yang tidak menepati semangat pindaan seksyen tersebut.

Soalan 3

Soalan tambahan MP PKR Indera Mahkota kepada soalan asal 3. Datuk Juslie Bin Ajirol [ Libaran ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan :-
(a) berapakah jumlah perumahan rakyat dan mampu milik telah dibina di seluruh negara; dan
(b) adakah Kerajaan bercadang menjual secara terus perumahan rakyat yang dibina kira-kira 20,000 unit di Sabah kepada mereka yang layak seperti mana yang dilaksanakan di Wilayah Persekutuan. [ 22 Mac 2010 ]

Soalan 4

Sana-sini Katak Melompat – Soalan MP PKR Kuala Langat 4. Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid [ Kuala Langat ] minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan tanpa pelaksanaan gaji minimum, bagaimanakah Kementerian dapat memastikan golongan pekerja yang berpendapatan rendah dapat menjalankan kehidupan seharian. Adakah
Kementerian akan menetapkan garis kemiskinan yang berlainan untuk kawasan bandar dan luar bandar dan seterusnya membantu pekerja yang berpendapatan lebih rendah daripada garis kemiskinan tersebut dengan lebih berkesan. [22 Mac 2010]

Soalan 5

Perkembangan Lebuhraya Pantai Timur – Soalan tambahan MP PAS Kuala Terengganu kepada soalan asal 5. Tuan Haji Mohd Nor bin Othman [ Hulu Terengganu ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan status pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur ke 2 yang menghubungkan Kuantan dan Besut di Terengganu. [ 22 Mac 2010 ]

Tubuh JK Khas Pantau 1Malaysia (3)

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 18 Mac 2010

Tubuh JK Khas Pantau 1Malaysia (9) – Lim Kit Siang [ DAP Ipoh Timur ] Membahaskan Titah Diraja di Dewan Rakyat pada 18 Mac 2010

Tubuh JK Khas Pantau 1Malaysia (2)

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 18 Mac 2010

– YB Lim Kit Siang [ DAP Ipoh Timur ] Membahaskan Titah Diraja di Dewan Rakyat pada 18 Mac 2010.

Tubuh JK Khas Pantau 1Malaysia (1)

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 18 Mac 2010

– YB Lim Kit Siang [ DAP Ipoh Timur ] Membahaskan Titah Diraja di Dewan Rakyat pada 18 Mac 2010.