MP PAS Kota Bharu bangkit isu Tulisan Jawi dan Perlembagaan

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 24 Mac 2010

MP PAS Kota Bharu bangkit isu Tulisan Jawi dan Perlembagaan (1) – YB Dato’ Wan Abdul Rahim Wan Abdullah membahaskan Titah Diraja 2010 pada 24 Mac 2010

MP PKR Kuala Langat bangkit isu Gaji Minimum & Martabat Wanita

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 24 mac 2010

MP PKR Kuala Langat bangkit isu Gaji Minimum & Martabat Wanita (1) – YB Abdullah Sani membahaskan Titah Diraja 2010 pada 24 Mac 2010.

Pinjaman TEKUN dipolitikkan

Sesi Pertanyaan jawab lisan 24 Mac 2010

Soalan 2

Pinjaman tekun dipolitikkan – Soalan tamabahan MP PAS pendnag kepada soalan asal 2. Dato’ Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman [ Pendang ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan berapakah jumlah hutang TEKUN yang belum dijelaskan dan usaha untuk mengambil balik hutang tersebut serta kategori peminjam, jenis perniagaan atau usahawan serta kesan daripada ‘surat menangis’ yang dilaksanakan.

Soalan 4

MP PAS soal isu IPP – 4. Tuan Mohd. Nasir bin Zakaria [ Padang Terap ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan adakah benar sebanyak 60% IPP menggunakan gas dan membeli gas dengan harga subsidi. Mohon menyatakan kadar subsidi yang diberikan.

Soalan 5

Pegangan Kerajaan dalam Astro besar – Soalan tambahan MP PKR Machang kepada soalan asal 5. Datuk Azalina binti Dato’ Othman Said [ Pengerang ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan adakah Kerajaan akan membuka peluang agar lebih banyak pengendali siaran televisyen berbayar dapat beroperasi di dalam negara ini bagi mewujudkan satu persaingan yang sihat dan tidak tertumpu hanya kepada satu pengeluar sahaja.

Soalan 6

Bila landasan Airpot Kota Bharu nak dipanjangkan – Soalan tambahan MP PAS Tumpat kepada soalan asal 6. Dato’ Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan kemajuan usaha yang dilakukan untuk menaik taraf Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra Kota Bharu.