MP PKR Lembah Pantai Bahas Titah Diraja 2010

Perbahasan Titah Diraja 2010

MP PKR Lembah Pantai Bahas Titah Diraja 2010 (2) – YB Puan Nurul Izzah bt Anwar membahaskan Titah Diraja pada 25 Mac 2010.

Peranan APCO dalam Kerajaan Malaysia

Perbahasan Titah Diraja pada 25 Mac 2010

Peranan APCO dalam Kerajaan Malaysia (1) – MP PAS Pokok Sena, Dato’ Mahfuz Omar membahaskan Titah Diraja pada 25 Mac 2010.

Usul Bincang Campurtangan pihak Ketiga dalam PDRM ditolak

Sesi Perbahasan Usul 18 (1)

MP PAS Titiwangsa kemuka Usul Bincang Campurtangan pihak Ke3 dalam PDRM – Usul 18 (1) dibawa MP PAS Titiwangsa bagi membincangkan Campurtangan Pihak Ketiga dalam PDRM. Bagaimanapun Usul ditolak Speaker dengan alasan YB boleh berucap dalam Perbahasan Titah. [25Mac 2010]

10 Mac 2010
Teks penuh Usul menangguhkan Mesyuarat Di Bawah Peraturan Mesyuarat Perkara 18(1)
Bahawa saya, Dr. Lo’lo Binti Hj. Mohd. Ghazali, Ahli Dewan Rakyat bagi kawasan Titiwangsa mohon mencadangkan bahawa Majlis ini hendaklah ditangguhkan mengikut Perkara 18(1), Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat bagi membolehkan Dewan yang mulia ini berunding isu kenyataan Ketua Polis Negara, Tan Sri Musa Hassan bahawa ada campur-tangan orang ketiga dalam urusan Polis DiRaja Malaysia.

Isu ini adalah perkara tertentu kerana Ketua Polis Negara sendiri telah membuat kenyataan bahawa ada tekanan daripada pihak ketiga kepada Polis DiRaja Malaysia yang mengarahkan pihak Polis DiRaja Malaysia melakukan sesuatu yang di luar pengetahuan dan keizinan Ketua Polis Negara sendiri.
Teruskan membaca

MP Pakatan Rakyat persoal Isu Gejala Sosial, Program Basmi Kemiskinan …

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 25 Mac 2010

Soalan 2

MP PKR Kuantan persoal kejayaan Program Basmi Kemiskinan – 2. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan senarai kawasan-kawasan yang mengguna pakai serta melaksanakan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar di Malaysia. Setakat ini berapa peratuskah kejayaan program ini dalam mencapai objektifnya. [25 Mac 2010]

Soalan 9

MP PAS Jerai persoal Peruntukan Persatuan Belia – Soalan tambahan MP PAS Jerai kepada soalan asal 9. Datuk Raime Bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan :-
(a) jumlah persatuan belia yang aktif dan tidak aktif mengikut negeri pada tahun 2007 hingga 2009; dan
(b) senaraikan nama persatuan belia yang aktif dan tidak aktif mengikut negeri [25 Mac 2010]

Soalan 10

MP PKR Ampang cadang Program Kepekaan Gender di sekolah – 10. Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin [ Ampang ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk menambahkan program kepekaan jantina ke dalam kurikulum sekolah. Berikan alasan bagi jawapan tersebut. [25 Mac 2010]

MP Pakatan Rakyat persoal projek Koridor, Penyusunan Agensi

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 25 Mac 2010

Soalan 3

MP PKR Machang persoal Projek Koridor – Soalan tambahan MP PKR Machang kepada soalan asal 3. Dato’ Seri Mohd. Radzi bin Sheikh Ahmad [ Kangar ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jenis projek yang dirancang untuk negeri Perlis di bawah NCR yang telah berjaya dilaksanakan semenjak tahun pelancarannya dan apakah jenis projek yang akan dilaksanakan untuk negeri Perlis bagi tahun 2010 ini. [25 Mac 2010]

Soalan 4

MP PAS Pokok Sena persoal Penyusunan Agensi – 4. Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan apakah pihak Kerajaan telah mengenal pasti rungutan usahawan mengenai kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh mereka berikutan penstrukturan semula agensi-agensi yang sebelum ini berada di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan. Apakah langkah yang telah, sedang dan akan diambil oleh Kerajaan bagi menangani permasalahan ini. [25 Mac 2010]

Soalan 5

MP PAS Bachok persoal hutang tertangguh – Soalan tambahan MP PAS Bachok kepada soalan asal 5. Datuk Ir Haji Idris Bin Haji Haron [ Tangga Batu ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah hutang yang dikategorikan sebagai ‘yang tertangguh’ dari semua pemegang kad kredit di seluruh negara pada hari ini. [25 Mac 2010]

Soalan 7

MP PAS Pokok Sena persoal Program MAHA – Soalan tambahan MP PAS Pokok Sena kepada soalan asal 7. Dato’ Noraini binti Ahmad [ Parit Sulong ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan bilangan Program MAHA yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 dan yang akan dilaksanakan di seluruh negara tahun ini. Nyatakan perancangan Kementerian dalam membantu petani dan penternak serta IKS berasaskan pertanian memasarkan hasil produk mereka. [25 Mac 2010]