MP PAS Shah Alam Bahas Titah Diraja 2010

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 29 Mac 2010

MP PAS Shah Alam Bahas Titah Diraja 2010 (3) – YB Khalid Samad membahaskan Titah Diraja pada 29 Mac 2010.

Adakah Kerajaan bersedia mengemaskini Undang2 Jenayah

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan pada 29 Mac 2010

Soalan 6

Adakah Kerajaan terus menyuntik ekuitinya dalam proton – Soalan tambahan MP PKR Gombak kepada soalan asal 6. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [ Gombak ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah Kerajaan berhasrat menjual ekuitinya dalam Proton dan senaraikan syarikat-syarikat yang menunjukkan minat. Apakah tindakan Kerajaan untuk meningkatkan daya saing automotif negara dalam ASEAN untuk bersaing dengan Thailand. [29 Mac 2010]

Soalan 7

Adakah Kerajaan bersedia mengemaskini Undang2 Jenayah – Soalan tambahan MP PAS Padang Terap kepada soalan asal 7. Dato’ Shamsul Anuar bin Nasarah [ Lenggong ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) kedudukan indeks jenayah negara sekarang; dan
(b) apakah usaha Kerajaan bagi membendung masalah kebanjiran pendatang tanpa izin haram dalam negara. [29 Mac 2010]

Soalan 8

Kenapa Tribunal Hakcipta diberhentikan – soalan tamabahan MP PKR Tanah Merah kepada soalan asal 8. Tuan Amran bin Ab Ghani [ Tanah Merah ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan :-
(a) kutipan royalti untuk karya seni luar negara yang disiarkan di negeri ini berbanding dengan royalti oleh pengkarya tempatan; dan
(b) langkah-langkah yang diambil bagi meningkatkan kutipan royalti pengkarya tempatan di luar negara.[29 Mac 2010]

Dasar baru Pendidikan perlu mendepani cabaran semasa

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan pada 29 Mac 2010

Soalan 1

Sejauhmana Pencapaian Peniaga Pasar tani – Soalan tambahan MP PKR Indera Mahkota kepada soalan asal 1. Datuk Sapawi bin Haji Ahmad [ Sipitang ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan perancangan untuk memperluaskan dan memperkasakan Pasar Tani di negara ini, memandangkan ia menjadi wadah menjana ekonomi rakyat. [ 29 Mac 2010]

Soalan 2

Dasar baru Pendidikan perlu mendepani cabaran semasa – Soalan tambahan MP PAS Kubang kerian kepada soalan asal 2. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan langkah-langkah yang diatur oleh Kementerian bagi menghadapi isu pendidikan yang semakin kritikal. Adakah Kementerian berpandangan Dasar Pendidikan Kebangsaan masih relevan untuk memastikan keberkesanan dan persaingan dalam mendepani cabaran masa depan pendidikan negara. [29 Mac 2010]

Soalan 5

Sejauhmana pencapaian Sasaran Pelaburan – Soalan tambahan MP DAP Bagan kepada soalan asal 5. Dato’ Haji Tajuddin bin Abdul Rahman [ Pasir Salak ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan tahap peruntukan untuk penyelidikan dan pembangunan (R&D) oleh sektor awam dan swasta berbanding dengan tahap negara-negara maju di dunia. [29 Mac 2010]

MP PAS Pendang Bahas Titah Diraja 2010

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 25 Mac 2010

MP PAS Pendang Bahas titah Diraja 2010 (2) – YB Dato’ Dr Mohd Hayati bin Othman membahaskan Titah Diraja pada 25 Mac 2010.

MP PKR Sg Petani Bahas Titah Diraja 2010

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 25 Mac 2010

MP PKR Sg Petani Bahas titah Diraja 2010 (2) – YB Dato’ Johari Abdul membahaskan Titah Diraja pada 25 Mac 2010.