Siasatan perlu disegera dan secara profesional

Sesi Perbahasan Titah Diraja (Penggulungan Kerajaan) pada 1 April 2010

Celahan Perbahasan penggulungan oleh Menteri Dalam Negeri

Bilik Menyusu untuk ibu, kata-kata kurang sopan terhadap wanita jadi isu

Sesi Perbahasan Titah Diraja (Penggulungan Kerajaan) pada 1 April 2010

Celahan Perbahasan Penggulungan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Kehendak Rakyat mesti didahulukan …

Sesi Perbahasan Titah Diraja (Penggulungan Kerajaan) pada 1 April 2010

Celahan Perbahasan Penggulungan oleh Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Kita mengundang APCO (Israel) menasihat negara kita

Sesi Pertanyaan Jawab lisan pada 1 April 2010

Sesi Soal Jawab MP PAS Jerai

Soalan no. 2. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan tindakan dan langkah yang diambil bagi membanteras SMS menawarkan video lucah yang makin berleluasa kebelakangan ini.

Sesi Soal Jawab MP PAS Pokok Sena

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 1. Datuk Bung Moktar Bin Radin [ Kinabatangan ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan tentang hubungan luar dan dua hala negara dengan negara-negara luar di peringkat antarabangsa.

Sesi Soal Jawab MP PAS Kuala Krai

Soalan tambahankepada soalan asal No. 7. Tuan Aaron Ago Anak Dagang [ Kanowit ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah strategi Kerajaan untuk menambah nilai dan menaikkan tahap pendapatan penduduk luar bandar terutamanya di Sarawak dan Sabah. Berapakah peruntukan dan jenis projek-projek yang diagihkan untuk tahun ini (2010)dan yang dirancang untuk RMK-10.

Isu Penjualan maklumat keselamatan negara jadi panas

Sesi Perbahasan Titah Diraja (Peringkat Penggulungan Dasar) pada 31 Mac 2010

Celahan Perbahasan Bersama Menteri Pertahanan

Celahan MP PAS sewaktu penggulungan Menteri

Sesi Perbahasan Titah Diraja pada 31 Mac 2010

Pencelahan Perbahasan MP PAS Pokok Sena

Sewaktu Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan (BN Bera) menggulung Perbahasan Peringkat Dasar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan.

Pencelahan Perbahasan MP PAS Kota Baru dan MP PAS Jerai

Sewaktu Timbalan Menteri Pelancongan membuat penggulungan Perbahasan Peringkat Dasar Kementerian Pelancongan.

Pertanyaan Jawab Lisan MP Pakatan Rakyat 31 Mac 2010

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 31 Mac 2010

MP PKR Bandar Tun Razak

Soalan asal 6. Tan Sri Dato’ Abd. Khalid bin Ibrahim [ Bandar Tun Razak ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan industri perabot dan kayu di Sabah sedang menghadapi saingan hebat dari negara jiran seperti Vietnam. Antara masalah dihadapi adalah kos logistik yang tinggi. Bolehkah YB Menteri mengenakan levi kepada perabot import dan salurkan dana tersebut sebagai subsidi untuk kos logistik kepada peniaga tempatan.

MP PAS Rantau Panjang

Soalan asal No. 8. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan status projek tebatan banjir di Rantau Panjang, berapa jumlah peruntukan diluluskan, bila dijangka siap dan bagaimana ia boleh mengatasi bencana banjir di Rantau Panjang.