Isu Pengintipan oleh Pihak Asing

Perbahasan Dewan Rakyat 13 April 2010

Isu Pengintipan oleh Pihak Asing (3) – MP PKR Machang, YB Saifuddin Nasution membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2010 peringkat JK Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri pada 13 April 2010.