Dewan Rakyat: Menteri Pertahanan Lawan MP Pakatan Rakyat (1)

Dewan Rakyat 24 Jun 2010 – PerbahasaK-10

Penggulungan & Pencerahan MP PR (1)

Penggulungan & Pencelahan MP PR (2)

Penggulungan & Pencerahan MP PR (3)

Penggulungan & Pencerahan MP PR (4)

[ BN Bagan Datok ( Menteri Pertahanan) Lawan ( Celahan : PKR Gombak, PAS Tumpat, PKR Gombak, PKR Batu, PAS Tumpat, PKR Gombak, BN Tanjong Karang) ]

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat 24 Jun 2010 (3)

Dewan Rakyat 24 Jun 2010 – Sesi Pertanyaan jawab lisan

Soalan Tambahan MP PAS Pokok Sena

Soalan MP PAS Rantau Panjang

Soalan asal No. 8. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kawalan mata wang asing yang melibatkan urus niaga harian di sempadan. Apakah Kerajaan akan mengkaji peraturan urus niaga yang melebihi RM10 ribu mesti mendapat kelulusan Bank Negara kerana ia membebankan peniaga tempatan seperti peniaga ikan, sayur, buah-buahan dan hasil kayu di sempadan

Soalan Tambahan MP DAP Taiping

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat 24 Jun 2010 (2)

Dewan Rakyat 24 Jun 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan MP PAS Hulu Langat

Soalan asal Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan sumbangan besar yang diperolehi Malaysia dari pameran “21st International Invention, Innovation and Technology Exhibition; 14 – 16 Mei” baru-baru ini dalam usaha membantu penyelidik tempatan memasarkan R & D mereka.

Soalan Tambahan MP PKR Indera Mahkota

Soalan MP PKR Kuala Kedah

Soalan asal No. 6. Tuan Haji Ahmad bin Kasim [ Kuala Kedah ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan mengenai bidang kuasa JPJ dalam menguatkuasa Akta Pengangkutan Jalan yang melibatkan kenderaan perdagangan. Serta berapakah jumlah tangkapan dan jenis kesalahan kenderaan ini sejak tahun 2008 yang lalu.

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat 24 Jun 2010 (1)

Dewan Rakyat 24 Jun 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan Tambahan MP PAS Kubang Kerian

Soalan MP PKR Sungai Petani

Soalan asal No. 2. Dato’ Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan :-
(a) adakah Kerajaan berhasrat menimbangkan agar anggota tentera yang berkhidmat lebih dari 10 tahun tetapi kurang dari 21 tahun dipertimbangkan skim pencen kepada mereka; dan
(b) adakah Kerajaan berhasrat menyerap mereka yang berhenti selepas berkhidmat 10 tahun ke dalam perkhidmatan beruniform yang lain seperti polis, bomba dan lain-lain.

Soalan Tambahan MP DAP Kepong

Dewan Rakyat: Timbalan Menteri Dalam Negeri Lawan MP Pakatan Rakyat (3)

Dewan Rakyat 23 Jun 2010

Penggulungan & Pencelahan MP PR (9)

Penggulungan & Pencelahan MP PR (10)

Penggulungan & Pencelahan MP PR (11)

(Celahan : DAP Batu Gajah, DAP Bandar Kuching, DAP Batu Gajah, PKR Gombak, PAS Pokok Sena, BN Tuaran, PAS Pokok Sena ) ]

BN Ranau Mengusul 37 (2) meneruskan sidang

Sambung [ Penggulungan RMK 10: BN Masjid Tanah ( Timbalan Menteri Dalam Negeri ) (Celahan – PKR Balik Pulau, DAP Ipoh Timur, BN Sri Gading, PAS Pasir Puteh, PAS Kubang Kerian, PAS Kuala Selangor, BN Kota Belud, PAS Baling, BN Kinabatangan, DAP Bukit Gelugor)

PAS Kuala Krai mengusulkan 36 (12) – Menteri tidak menjawab soalan kerana alasan isu baru.

( Celahan – PKR Balik Pulau, BN Putatan ) [Point Of Order 36 (12) oleh DAP Bukit Gelugor]
( Celahan – DAP Puchong, PKR Gombak, DAP Ipoh Timur, PAS Pokok Sena, PKR Padang Serai, Bn Tuaran)

Dewan Rakyat: Timbalan Menteri Dalam Negeri Lawan MP Pakatan Rakyat (2)

Dewan Rakyat 23 Jun 2010

Penggulungan & Pencelahan MP PR (5)

Penggulungan & Pencelahan MP PR (6)

Penggulungan & Pencelahan MP PR (7)

Penggulungan & Pencelahan MP PR (8)

(Celahan : DAP Batu Gajah, DAP Bandar Kuching, DAP Batu Gajah, PKR Gombak, PAS Pokok Sena, BN Tuaran, PAS Pokok Sena ) ]

BN Ranau Mengusul 37 (2) meneruskan sidang

Sambung [ Penggulungan RMK 10: BN Masjid Tanah ( Timbalan Menteri Dalam Negeri ) (Celahan – PKR Balik Pulau, DAP Ipoh Timur, BN Sri Gading, PAS Pasir Puteh, PAS Kubang Kerian, PAS Kuala Selangor, BN Kota Belud, PAS Baling, BN Kinabatangan, DAP Bukit Gelugor)

PAS Kuala Krai mengusulkan 36 (12) – Menteri tidak menjawab soalan kerana alasan isu baru.

( Celahan – PKR Balik Pulau, BN Putatan ) [Point Of Order 36 (12) oleh DAP Bukit Gelugor]
( Celahan – DAP Puchong, PKR Gombak, DAP Ipoh Timur, PAS Pokok Sena, PKR Padang Serai, Bn Tuaran)

Dewan Rakyat: Timbalan Menteri Dalam Negeri Lawan MP Pakatan Rakyat (1)

Dewan Rakyat 23 Jun 2010

[ Penggulungan RMK 10: BN Masjid Tanah ( Timbalan Menteri Dalam Negeri ) Vs MP Pakatan Rakyat (1)

Penggulungan & Pencelahan MP PR (2)

Penggulungan & Pencelahan MP PR (3)

Penggulungan & Pencelahan MP PR (4)

(Celahan : DAP Batu Gajah, DAP Bandar Kuching, DAP Batu Gajah, PKR Gombak, PAS Pokok Sena, BN Tuaran, PAS Pokok Sena ) ]

BN Ranau Mengusul 37 (2) meneruskan sidang

Sambung [ Penggulungan RMK 10: BN Masjid Tanah ( Timbalan Menteri Dalam Negeri ) (Celahan – PKR Balik Pulau, DAP Ipoh Timur, BN Sri Gading, PAS Pasir Puteh, PAS Kubang Kerian, PAS Kuala Selangor, BN Kota Belud, PAS Baling, BN Kinabatangan, DAP Bukit Gelugor)

PAS Kuala Krai mengusulkan 36 (12) – Menteri tidak menjawab soalan kerana alasan isu baru.

( Celahan – PKR Balik Pulau, BN Putatan ) [Point Of Order 36 (12) oleh DAP Bukit Gelugor]
( Celahan – DAP Puchong, PKR Gombak, DAP Ipoh Timur, PAS Pokok Sena, PKR Padang Serai, Bn Tuaran)