MP PKR Lembah Pantai dan MP PAS Baling Bahas RMK-10

Dewan Rakyat 17 Jun 2010

YB Nurul Izzah bt Anwar membahaskan Rancangan Malaysia ke 10 (RMK 10)

YB Ustaz Taib Azamudden Md Taib membahaskan Rancangan Malaysia ke 10 (RMK 10). RMK 10 dibentangkan PM/ Menteri Kewangan pada 10 Jun 2010

Dewan Rakyat 22 Jun 2010: MP Pakatan Rakyat Bahas RMK-10 (6)

Perbahasan RMK-10 pada 22 Jun 2010

Perbahasan MP PAS Kota Raja

Perbahasan MP PKR Ketereh

Perbahasan MP PAS Pasir Puteh

Perbahasan MP PKR Balik Pulau Bahagian (1)

Perbahasan MP PKR Balik Pulau bahagian (2)

Dewan Rakyat 22 Jun 2010: MP Pakatan Rakyat Bahas RMK-10 (5)

Perbahasan RMK-10 pada 22 Jun 2010

Perbahasan MP PAS Jerai bahagian (1)

Perbahasan MP PAS Jerai Bahagian (2)

Perbahasan PKR Petaling Jaya Selatan

Perbahasan DAP Bukit Mertajam Bahagian (1)

Perbahasan DAP Bukit Mertajam bahagian 2

Dewan Rakyat 22 Jun 2010: MP Pakatan Rakyat Bahas RMK-10 (4)

Perbahasan RMK-10 pada 22 Jun 2010

Perbahasan MP PAS Pendang

Perbahasan DAP Puchong Bahagian (1)

Perbahasan DAP Puchong Bahagian (2)

Dewan Rakyat 22 Jun 2010: MP Pakatan Rakyat Bahas RMK-10 (3)

Perbahasan RMK-10 pada 22 Jun 2010

Perbahasan MP PKR Bandar Tun Razak Bahagian 1

Perbahasan MP PKR Bandar Tun Razak Bahagian 2

Perbahasan DAP Batu Gajah (1)

Perbahasan DAP Batu Gajah (2)

Dewan Rakyat 22 Jun 2010: MP Pakatan Rakyat Bahas RMK-10 (2)

Perbahasan RMK-10 pada 22 Jun 2010

Perbahasan MP PAS Shah Alam Bahagian 1

Perbahasan MP PAS Shah Alam Bahagian 2

Perbahasan MP DAP Kota Melaka

Dewan Rakyat 22 Jun 2010: MP Pakatan Rakyat Bahas RMK-10 (1)

Perbahasan RMK-10 pada 22 Jun 2010

Perbahasan oleh MP PAS Titiwangsa

MP DAP Serdang mencelah

Perbahasan MP DAP Segambut

Perbahasan MP PKR Tanah Merah

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat 21 Jun 2010 (2)

Dewan Rakyat 21 Jun 2010

Soalan Tambahan MP PAS Kuala Selangor Bahagian 1

Soalan Tambahan MP PAS Kuala Selangor Bahagian 2

Soalan Tambahan MP DAP Serdang

Soalan MP PKR Tanah Merah

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat 21 Jun 2010 (1)

Dewan Rakyat 21 Jun 2010

Soalan Tambahan MP DAP Bagan

Soalan MP PKR Merbok

Soalan Tambahan MP PAS Pendang

Soalan MP PAS Kuala Terengganu

Soalan MP DAP Bukit Bintang

MP PAS Padang Terap Bahas RMK-10

Dewan Rakyat 17 Jun 2010

MP PAS Padang Terap Bahas RMK-10 – YB Mohd Nasir Zakaria membahaskan Rancangan Malaysia ke 10 membahaskan Rancangan Malaysia ke 10 (RMK 10) pada 17 Jun 2010. RMK 10 dibentangkan PM/ Menteri Kewangan pada 10 Jun 2010