Senator Mumtaz Bahas RMK-10

Dewan Negara 22 Julai 2010 – Perbahasan RMK-10

– YB Senator Mumtaz binti Md Nawi (PAS – DUN Kelantan) membahaskan RMK-10 pada 22 Julai 2010. RMK-10 dibentangkan oleh Tan Sri Nor Mohd Yakcop, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri pada 20 Julai 2010 di Dewan Negara.

Perdana Menteri akan mencadangkan :-
“ Bahawa Dewan ini, menyedari akan cabaran pertumbuhan ekonomi serta pencapaian
sosioekonomi semasa pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan dalam menghadapi persekitaran global yang begitu mencabar;
Teruskan membaca

Senator Mohd Yusof Husin Bahas RMK-10

Dewan Negara 22 Julai 2010

– YB Senator Mohd Yusof Husin (PAS – DUN Kedah) membahaskan RMK-10 pada 22 Julai 2010. RMK-10 dibentangkan oleh Tan Sri Nor Mohd Yakcop, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri pada 20 Julai 2010 di Dewan Negara.

MP Pakatan Rakyat Bahas Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010 (3)

Dewan Rakyat 15 Julai 2010 – Perbahasan Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010

Perbahasan oleh MP Pokok Sena, YB Dato’ Mahfuz Omar

Celahan PKR Indera Mahkota, PKR Kuala Langat, PAS Pendang

MP Pakatan Rakyat Bahas Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010 (2)

Dewan Rakyat 15 Julai 2010 – Perbahasan Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010

– Perbahasan oleh MP PKR Kuala Langat, YB Abdullah Sani Abdul Hamid

MP Pakatan Rakyat Bahas Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010 (1)

Dewan Rakyat 15 Julai 2010 – Perbahasan Rang Undang-Undang Antipemerdagangan Orang (Pindaan) 2010

Perbahasan oleh MP PKR Permatang Pauh, YB. Dato’ Seri Anwar Ibrahim & Celahan : BN Kinabatangan (1)

Celahan : BN Kinabatangan (2)

– Perbahasan oleh MP DAP Bukit Mertajam, YB Puan Chong Eng

MP Pakatan Rakyat Bahas Rang Undang-undang Sewa Beli (Pindaan) 2010 (3)

Dewan Rakyat 14 Julai 2010 – Perbahasan Rang Undang-Undang Sewa Beli Pindaan 2010 – Peringkat Jawatankuasa

– Perbahasan oleh MP PAS Kuala Krai, YB Dr. Mohd Hatta

Perbahasan Peringkat Jawatankuasa oleh MP PKR Indera Mahkota, YB Azan Ismail dan MP DAP Kota Melaka

Debat MP PR Lawan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan Pinda RUU Sewa Beli (Pindaan) 2010 (2)

Dewan Rakyat 14 Julai 2010 – Penggulungan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (BN Bera)

– Pencelahan (9) – (DAP Beruas, PAS Kuala Krai, PAS Kuala Selangor, PKR Indera Mahkota, DAP Beruas, PKR Indera Mahkota, DAP Kota Melaka, PAS Pendang, DAP Beruas, PAS Kuala Selangor, PKR Petaling Jaya Selatan, DAP Beruas, DAP Bukit Bintang, DAP Beruas, DAP Bukit Bintang, BN Pasir Salak, DAP Bukit Bintang,)

Debat MP PR Lawan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan Pinda RUU Sewa Beli (Pindaan) 2010 (1)

Dewan Rakyat 14 Julai 2010 – Penggulungan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan (BN Bera)

– Pencelahan (9) – (DAP Beruas, PAS Kuala Krai, PAS Kuala Selangor, PKR Indera Mahkota, DAP Beruas, PKR Indera Mahkota, DAP Kota Melaka, PAS Pendang, DAP Beruas, PAS Kuala Selangor, PKR Petaling Jaya Selatan, DAP Beruas, DAP Bukit Bintang, DAP Beruas, DAP Bukit Bintang, BN Pasir Salak, DAP Bukit Bintang,)

MP Pakatan Rakyat Bahas Rang Undang-undang Sewa Beli (Pindaan) 2010 (2)

Dewan Rakyat 14 Julai 2010 – Perbahasan Rang Undang-undang Sewa Beli (Pindaan) 2010.

– Perbahasan oleh MP PAS Kuala Selangor, YB Dr. Dzulkifly Ahmad (1)

– MP PAS Pendang, YB Dr Mohd Hayati Othman

MP Pakatan Rakyat Bahas Rang Undang-undang Sewa Beli (Pindaan) 2010 (1)

Dewan Rakyat 14 Julai 2010 – Perbahasan Rang Undang-undang Sewa Beli (Pindaan) 2010.

– Perbahasan oleh MP PKR Indera Mahkota, YB. Tuan Azan Ismail

Pencelahan : PKR Balik Pulau, BN Sri Gading, BN Ledang, PKR Balik Pulau, BN Kinabatangan, BN Pasir Salak