MP PAS Kubang Kerian Bahas Rang Undang2 Perlindungan Pengguna (Pindaan) 2010

Dewan Rakyat 1 Julai 2010 – Perbahasan Rang Undang-undang Pelindungan Pengguna (Pindaan) 2010
– Oleh PAS Kubang Kerian, YB. Salahuddin Ayub

( Celahan – PAS Kuala Krai, PAS Titiwangsa, PAS Pendang)]

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 1 Julai 2010 (3)

Dewan Rakyat 1 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan jawab lisan

Soalan – No.8 – MP PAS Jerai,

YB. Tuan Mohd Firdaus bin Jaafar [ Jerai ] minta MENTERI PELANCONGAN menyatakan jumlah peruntukan Kementerian bagi memajukan industri pelancongan di Kedah yang disalurkan melalui Majlis Tindakan Pelancongan Negeri dan melalui Kerajaan Negeri bagi tahun 2009 dan 2010.

Soalan – No.10.- MP PKR Indera Mahkota,

YB. Tuan Azan bin Ismail minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan bilangan pelabur asing bagi tahun 2008 serta 2009 serta jumlah pengaliran keluar pelaburan asing dalam tempoh itu dan berapakah pula nilai kemudahan yang dinikmati oleh pelabur asing di negara kita

Soalan Tambahan – MP DAP Bukit Mertajam,

YB. Puan Chong Eng kepada Menteri Kesihatan

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 1 Julai 2010 (2)

Dewan Rakyat 1 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab lisan

Soalan Tambahan – MP PAS Kuala Selangor,

YB. Dr. Dzulkifli Ahmad kepada Menteri Di Jabatan Perdana Menteri

Soalan – No.6. – MP PKR Petaling Jaya Selatan,

YB. Tuan Hee Loy Sian minta MENTERI TENAGA,TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan bagaimanakah boleh berlakunya letupan paip air di Jalan Universiti, Petaling Jaya pada bulan April 2010 yang menyebabkan 3 orang cedera dan 3 buah kenderaan rosak, dan siapakah yang patut bertanggungjawab dalam kejadian ini.

Soalan Tambahan – MP DAP Kota Melaka,

YB. Tuan Sim Tong Him kepada Menteri Pengangkutan

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 1 Julai 2010 (1)

Dewan Rakyat 1 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan jawab lisan

Soalan – No.2. – MP PAS Parit Buntar,

YB.Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan status projek ladang kambing boer di kawasan seluas 1,400 hektar dalam Hutan Simpan Pondok Tanjung di Taiping Perak.

Soalan Tambahan – MP PKR Kuala Langat,

YB. Abdullah Sani b Abdul Hamid kepada Menteri Kewangan

Soalan – No.4. MP PKR Ampang,

YB.Puan Hajah Zuraida binti Kamaruddin minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan perancangan Kerajaan dalam memastikan rakyat Malaysia mendapat input dalam perancangan berkeluarga yang lengkap selaras dengan Dasar Keluarga Negara agar melahirkan masyarakat yang bersahsiah tinggi dan berdaya maju.