Blog MP PAS akan berpindah

Blog MP PAS akan berpindah rumah baru di alamat berikut Laman MP PAS.

Laman ini akan menggabungkan MP PAS Blospot dan MP PAS WordPress ini yang mengandungi siaran langsung Dewan Rakyat dan Dewan Negara terus dari Parlimen, disamping dimuatkan berita-berita terkini melalui sidang media dari Lobi Parlimen.

Ruangan forum akan disediakan untuk memberi peluang kepada pengunjung Laman ini memberi pandangan.

Bagaimanapun laman blog tersebut akan terus wujud seperti biasa. Terima kasih kepada pengunjung sekalian. Harap Maklum.

Dewan Rakyat: Debat MP Pakatan Rakyat Vs Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (2)

Dewan Rakyat 6 Julai 2010 – Perbahasan (D.R. 19/2010) Rang Undang-undang Pelindungan Pengguna (Pindaan) 2010 – Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”. (5 Julai, 2010) (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

[ Penggulungan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (BN Bera) – Celahan – DAP Taiping, PAS Pendang, DAP Batu Gajah, PAS Titiwangsa, DAP Bukit Mertajam, BN Jempol, PAS Pokok Sena, PKR Kuala Kedah, DAP Batu Gajah, DAP Bandar Kuching ] [ REHAT ]

[2.30 PETANG – Penggulungan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (BN Bera) – Celahan – DAP Beruas, DAP Batu Gajah, PAS Kuala Selangor, BN Jempol, ]

Dewan Rakyat: Debat MP Pakatan Rakyat Vs Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (1)

Dewan Rakyat 6 Julai 2010 – Perbahasan (D.R. 19/2010) Rang Undang-undang Pelindungan Pengguna (Pindaan) 2010 – Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”. (5 Julai, 2010) (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

[ Penggulungan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (BN Bera) – Celahan – DAP Taiping, PAS Pendang, DAP Batu Gajah, PAS Titiwangsa, DAP Bukit Mertajam, BN Jempol, PAS Pokok Sena, PKR Kuala Kedah, DAP Batu Gajah, DAP Bandar Kuching ] [ REHAT ]

[2.30 PETANG – Penggulungan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan (BN Bera) – Celahan – DAP Beruas, DAP Batu Gajah, PAS Kuala Selangor, BN Jempol, ]

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 6 Julai 2010 (2)

Dewan Rakyat 6 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan – No.4.- MP PKR Sungai Petani,

YB. Dato’ Johari bin Abdul minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan :-
(a) sehingga Mac 2010 berapakah jumlah stesen minyak yang menawarkan perkhidmatan jualan produk CNG (Compressed Natural Gas) untuk kegunaan kenderaan NGV di seluruh Malaysia; dan
(b) apakah perancangan Kerajaan bagi mempromosikan penggunaan NGV di kalangan pengguna kenderaan.

Soalan Tambahan – MP PKR Kuala Langat, YB Tuan Abdullah Sani kepada Menteri Belia dan Sukan

Soalan – No.2.- MP PAS Pendang,

Dato’ Dr. Haji Mohd Hayati Bin Othman minta MENTERI KEWANGAN menyatakan berapakah jumlah wang lebih bayar pembayar cukai di dalam LHDN dan jumlah pembayar cukai yang masih belum dipulangkan mengikut tahun sejak 5 tahun lepas.

Soalan Tambahan – MP PKR Indera Mahkota, YB. Tuan Azan Ismail kepada Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 6 Julai 2010 (1)

Dewan Rakyat 6 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab lisan

Soalan – No.12.- MP PKR Petaling Jaya Selatan,

YB. Tuan Hee Loy Sian [ Petaling Jaya Selatan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan :
(a) bilakah Sistem Penerbangan Malaysia (MAS) akan menerima pembelian AirBus A380 yang pertama, di mana penyerahan sepatutnya pada tahun 2009 dan apakah pampasannya dengan kelewatan ini; dan
(b) berapakah harga pengubahsuaian pembinaan terminal baru di KLIA untuk menampung pesawat AirBus ini termasuk landasannya untuk membolehkannya mendarat dan adakah ia telah digunakan sepenuhnya

Soalan Tambahan – MP DAP Bukit Mertajam kepada Menteri Pengajian Tinggi

Soalan – No.10.- MP PAS Sik,

YB Tuan Haji Che Uda bin Che Nik minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan bilangan peserta (Pemilik Tanah) yang telah menarik diri dari menyertai program RISDA di bawah projek TSB, TSK dan Mini Estet bagi kawasan Parlimen Sik hingga 31 Mac 2010 dan beri sebab utama mengapa mereka ini berbuat demikian.

Soalan – No.6.- MP DAP Cheras,

YB. Tuan Tan Kok Wai minta PERDANA MENTERI menyatakan kadar kekayaan yang dimiliki oleh 10 peratus teratas dan 10 peratus terendah rakyat Malaysia bagi tempoh 3 dekad meliputi tahun-tahun 1981-1990, 1991-2000, dan 2001-2010 dan apakah strategi yang digunakan bagi menyama ratakan agihan kekayaan negara di kalangan rakyat

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 5 Julai 2010 (2)

Dewan Rakyat 5 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan jawab lisan


Soalan – No. 2.- MP PKR Selayang, YB. Tuan William Leong Jee Keen minta MENTERI PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI menyatakan jumlah pelaburan langsung diterima oleh Malaysia, perbandingan jumlah amaun dan peratusan antara pelaburan langsung asing (FDI) dan pelaburan langsung tempatan bagi setiap tahun sejak 1998 dan sebab-sebab pelaburan tempatan kurang daripada FDI.

Soalan – No.6.- MP DAP Bukit Bendera,

YB Tuan Liew Chin Tong minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah tenaga Pasukan Gerakan Am dan tugas-tugas mereka dan adakah Menteri bersetuju bahawa fungsi-fungsi asal PGA telah tidak relevan dan adakah Kerajaan bersedia menamatkan pasukan ini dan menyerapkannya ke dalam pasukan-pasukan lain bagi membanteras jenayah.

Soalan Tambahan – MP PAS Bachok, Tuan Nasharuddin Mat Isa kepada Menteri Pengajian Tinggi

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat 5 Julai 2010 (1)

Dewan Rakyat 5 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan jawab lisan

Soalan Tambahan – MP PAS Pendang,


YB. Dr. Mohd Hayati Osman kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Soalan Tambahan – MP PAS Bukit Gantang,


YB Muhammad Nizar Jamalaudin kepada Menteri Kerja Raya

Soalan No.4.- MP DAP Bakri,


YB. Tuan Er Teck Hwa minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan :-
(a) piawaian yang digunakan untuk memilih Bukit Pagoh sebagai tapak pelupusan sampah yang baru di Muar; dan
(b) adakah Kementerian mengambil kira lokasi Loji Penapis Air Panchor berdekatan yang merupakan punca air untuk kawasan Muar dan Melaka semasa mendirikan tapak pelupusan sampah tersebut

Soalan Tambahan – MP DAP Bukit Bintang kepada Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani