Dewan Rakyat: Penjelasan Isu Jawapan Kerajaan Mengelirukan Dewan (2)

Dewan Rakyat 8 Julai 2010 – Perbahasan Usul (sambungan)

Usul 36(12) oleh DAP Bandar Kuching berkenaan kempen YAB Perdana Menteri di dalam PRK Sibu baru-baru ini dengan menawarkan projek-projek pembangunan sebagaimana maklum dan ingin menghadapkan YAB Perdana Menteri ke Jawatankuasa Hak & Kebebasan Parlimen ( DAP Bandar Kuching)

[PKR Gombak (peraturan 23(i))] [PKR Subang] [PKR Gopeng] [BN Jempol] [PKR Permatang Pauh] [PKR Gombak] [PKR Permatang Pauh]

Dewan Rakyat: Penjelasan Isu Jawapan Kerajaan Mengelirukan Dewan (1)

Dewan Rakyat 8 Julai 2010 – Perbahasan Usul

Usul 24(1) oleh DAP Batu Gajah berkenaan jawapan menteri dalam negeri bercanggah dengan persoalan oleh DAP Bukit Mertajam

Usul 36(12) oleh PAS Pokok Sena merasakan tertipu dengan usaha Perdana Menteri dan perlu dibawa ke Jawatankuasa Hak & Kebebasan Parlimen (PAS Pokok Sena)

Usul 36(12) oleh DAP Seputeh atas satu percanggahan jawapan Kementerian Perlancongan dengan Kementerian Pengangkutan dan dihadapkan ke Jawatankuasa Hak & Kebebasan Parlimen

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 8 Julai 2010 (2)

Dewan Rakyat 8 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan – No.8.- MP PKR Balik Pulau,

YB. Tuan Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan langkahlangkah Kerajaan dalam memastikan tiada lagi rungutan dan aduan dari negara jiran seperti Indonesia dalam permasalahan dan isu perusahaan kelapa sawit yang melibatkan syarikat perusahaan Malaysia yang menindas dan menjejaskan kehidupan masyarakat setempat seperti yang dilaporkan WALHI, sebuah badan bukan Kerajaan di sana.

Soalan Tambahan – MP PAS Pendang, YB. Dr Mohd Hayati Othman kepada Menteri Kerja Raya

Soalan – No.12.- MP PKR Merbok,

YB. Dato’ Rashid bin Din [ Merbok ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan peratusan peningkatan kitar semula berbanding dengan perbelanjaan menyediakan kemudahan-kemudahan kitar semula dan promosi di media dalam 3 tahun kebelakangan ini.

Soalan – No.10.- MP PKR Gopeng,

YB. Dr. Lee Boon Chye minta MENTERI KEWANGAN menyatakan nilai rokok yang diseludup tanpa bayar cukai setiap tahun antara 2005-2009.

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 8 Julai 2010 (1)

Dewan Rakyat 8 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan Tambahan – MP PKR Permatang Pauh, YB. Dato’ Seri Anwar Ibrahim kepada Menteri Luar

Soalan Tambahan – MP DAP Beruas, YB. Dato’ Ngeh Koo Ham kepada Menteri Pertanian & Asas Tani

Soalan Tambahan – MP PAS Kuala Selangor, YB Dr. Dzulkifli Ahmad kepada Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi

Soalan Tambahan – MP PAS Bachok, YB Tuan Nasharuddin Mat Isa kepada Menteri Pelajaran

MP PKR Balik Pulau Bahas Rang Undang2 Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010

Dewan Rakyat 7 Julai 2010 – Perbahasan Rang Undang-Undang
1. (D.R. 21/2010) Rang Undang-undang Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 – (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) – Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”. (6 Julai, 2010)

Oleh MP PKR Balik Pulau, YB Tuan Yusmadi Mohd Yusof

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 7 Julai 2010

Dewan Rakyat 7 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan Tambahan – MP PAS Kubang Kerian, YB Salahuddin Ayob kepada Menteri Pelajaran

Soalan – No.10.- MP PAS Hulu Langat,

YB. Dr. Che Rosli bin Che Mat minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan perundangan (akta) dan peraturan yang telah disediakan oleh Lembaga Perlesenan Tenaga Atom bagi mengawasi penggunaan Bahan Radioaktif dan Radas Penyinaran amnya serta Tenaga Nuklear khasnya.

Dewan Rakyat: Debat MP Pakatan Rakyat Vs Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (3)

Dewan Rakyat 6 Julai 2010

Perbahasan 1. (D.R. 19/2010) Rang Undang-undang Pelindungan Pengguna (Pindaan) 2010 – Menyambung semula Perbahasan atas masalah “Bahawa Rang Undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang”. (5 Julai, 2010) (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan)

[ Peringkat Jawatankuasa: PKR Indera Mahkota, PKR Kelana Jaya, PAS Kuala Selangor, DAP Batu Gajah, DAP Bukit Mertajam ] (1)