Senator Ir Zamri Yusof Bahas RMK-10

Dewan Negara 21 Julai 2010 – Perbahasan RMK-10

Senator Ir Zamri Yusof (PKR – DUN Kedah) membahaskan RMK-10 pada 21 Julai 2010. RMK-10 dibentangkan oleh Tan Sri Nor Mohd Yakcop, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri pada 20 Julai 2010 di Dewan Negara.


Kerusi sebelah Kerajaan kosong, tegur Speaker Dewan Negara kepada Menteri, Timbalan Menteri dan Pegawai-Pegawai Kerajaan ketika anggota Dewan Negara membahaskan RMK-10 pada 21 Julai 2010. RMK-10 dibentangkan oleh Tan Sri Nor Mohd Yakcop, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri pada 20 Julai 2010 di Dewan Negara