Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 13 Julai 2010 (1)

Dewan Rakyat 13 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab lisan

Soalan Tambahan – MP PKR Machang, YB. Saifuddin Nasution Ismail kepada Menteri Pertanian dan Asas Tani

Soalan – No.2. – MP PKR Teluk Kemang,

YB.Dato’ Kamarul Baharin bin Abbas minta MENTERI KESIHATAN menyatakan :-
(a) semenjak Kerajaan mengiktiraf amalan Homeopati pada 1999, apakah langkah-langkah yang telah dilaksanakan bagi memajukan kaedah perubatan ini; dan
(b) setakat mana kemudahan penyelidikan, peruntukan kewangan, dan garis panduan untuk mendaftar ubat homeopati yang dikeluarkan di Negara ini.

Soalan Tambahan – MP PAS Kuala Selangor, YB. Dr. Dzulkefly Ahmad kepada Menteri Kewangan

MP Pakatan Rakyat Bahas Rang Undang-undang Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (1)

Dewan Rakyat 12 Julai 2010 – Perbahasan Rang Undang-undang Pemuliharaan Hidupan Liar 2010

– Perbahasan : [MP PAS Pendang, YB. Dr. Mohd Hayati Othman]

– Perbahasan : [MP PAS Bachok, YB Ust Nasharudin Mat Isa]

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 12 Julai 2010 (2)

Dewan Rakyat 12 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan – No.6. – MP PAS Kuala Selangor,

YB. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah rasional Kementerian untuk memajukan hartanah secara ‘joint-venture’ bersama KWSP tanah sejumlah 3000 hektar di Sungai Buloh, sementara mengikut laporan Pusat Informasi Hartanah Nasional (NPIC) Kementerian Kewangan terdapat ‘property overhang’ bernilai RM5.3 bilion, yang berpotensi mencetuskan belon hartanah atau ‘property bubble’.

Soalan – No.8. – MP PAS Hulu Langat,

YB. Dr. Che Rosli bin Che Mat minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan usaha sama atau pemindahan teknologi yang dapat dijalinkan dan dilaksanakan hasil dari kejayaan cemerlang Pameran DSA 10 di PWTC bermula dari 19 April 2010 lepas.

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 12 Julai 2010 (1)

Dewan Rakyat 12 Julai 2010 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan Tambahan – MP PAS Bachok, YB Ust Nasharudin Mat Isa kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri

Soalan – No.2.- MP PKR Selayang

Tuan William Leong Jee Keen minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan peruntukan dan peraturan undang-undang yang menghalang kelulusan untuk komuniti berpagar dan berkawalan serta apakah garis panduan yang dicadangkan untuk mengatasi masalah ini.

Soalan Tambahan – MP PAS Tumpat, YB. Dato’ Kamarudin Jaafar kepada Menteri Jabatan Perdana Menteri

Soalan Tambahan – MP PAS Tumpat, YB. Dato’ Kamarudin Jaafar kepada Menteri Dalam Negeri