Senator Mumtaz Bahas RMK-10

Dewan Negara 22 Julai 2010 – Perbahasan RMK-10

– YB Senator Mumtaz binti Md Nawi (PAS – DUN Kelantan) membahaskan RMK-10 pada 22 Julai 2010. RMK-10 dibentangkan oleh Tan Sri Nor Mohd Yakcop, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri pada 20 Julai 2010 di Dewan Negara.

Perdana Menteri akan mencadangkan :-
“ Bahawa Dewan ini, menyedari akan cabaran pertumbuhan ekonomi serta pencapaian
sosioekonomi semasa pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan dalam menghadapi persekitaran global yang begitu mencabar;
Teruskan membaca