TANGGUHKAN KELULUSAN DAN PERLAKSANAAN AKTA PENGANGKUTAN JALAN (PINDAAN) 2010.

Pada 15/12/2010 Dewan Rakyat telah meluluskan Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010 setelah melalui proses undian belah bahagi di mana seramai 71 Ahli Dewan Rakyat (ADR) menyokong manakala 40 orang ADR membantah.

Bimbang kelulusan RUU ini akan memberikan kesan negatif kepada rakyat terbanyak maka Jawatankuasa Kempen Anti Saman Ekor (KASE) bersama Ahli-Ahli Parlimen Pakatan Rakyat merafak sembah ke bawah Duli Tuanku pada hari ini memohon Tuanku menggunakan kuasa Baginda sebagai Ketua Parlimen Malaysia menimbangkan kelulusan RUU ini.

Dalam kenyataan Kementerian Pengangkutan dinyatakan bahawa pindaan RUU ini ekoran peningkatan kadar kemalangan dan mengawal budaya tidak mematuhi undang-undang oleh pengguna jalanraya. Walaubagaimanapun setelah dibahaskan di Dewan Rakyat pada 14/12/2010 dan 15/12/2010 adalah jelas bahawa tiada sebarang pindaan yang menunjukkan pendekatan untuk tujuan tersebut.

Pindaan-pindaan yang dibuat terhadap Akta ini hanyalah bersifat teknikal dengan tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan Sistem Penguatkuasaan automatik (Automated Enforcement System – AES). “Sistem Penguatkuasaan Automatik – AES” ini melibatkan penggunaan kamera yang mengambil gambar kenderaan melakukan kesalahan yang akan diproses oleh suatu pusat pemprosesan maklumat dan kemudiannya mengeluarkan dan menghantar saman kepada pesalah trafik.

Dalam jawapannya Timbalan Menteri Pengangkutan menyatakan bahawa Kerajaan tidak mengeluarkan apa-apa peruntukkan kewangan sebaliknya segala kos ditanggung oleh syarikat pengendali yang akan diawardkan kontrak pengendalian. Persoalan timbul apabila pengendalian sistem ini diberikan kepada dua (2) syarikat yang disebut iaitu Beta Tegap Sdn. Bhd. dan Commercial Circle (M) Sdn. Bhd.

Bagaimana dua syarikat ini mendapat kontrak pengendalian sedangkan pindaan RUU ini belum diluluskan. Timbalan Menteri menyatakan bahawa letter of award belum dikeluarkan tetapi letter of intent telah diberikan sedangkan pindaan RUU belum diluluskan. Nampaknya Kementerian telah mendahului Parlimen di dalam hal ini.

Selain itu cara pengendalian sistem AES ini juga adalah bersifat menindas dan akan membebankan rakyat dan pengguna jalanraya bukannya bertujuan untuk mendidik pengguna jalanraya. Bagi tujuan perlaksanaan sistem ini syarikat Beta Tegap Sdn. Bhd. dikatakan memperolehi 18.7%, Commercial Circle (M) Sdn Bhd mendapat 18.6% manakala Kerajaan memperolehi 65.7% hasil dari jumlah 6 juta saman yang dikeluarkan. Angka ini berdasarkan Modul Simulasi Kewangan yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pengangkutan.

Walaubagaimanapun Modul Simulasi Kewangan tersebut tidak pernah diedarkan kepada ADR-ADR sebelum dibahaskan RUU ini. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahawa perlaksanaan sistem AES ini adalah untuk mengumpul saman dan bukan mendidik pengguna jalanraya. Ini kerana syarikat pengendali sistem AES ini semestinya akan cuba mengeluarkan sebanyak mungkin saman supaya mereka mendapat pulangan daripada pelaburan mereka. Mustahil kedua-dua syarikat ini hendak menanggung rugi sedangkan mereka telah mengeluarkan modal yang tinggi bagi menyediakan sistem, peralatan kamera dan peralatan komputer.

Justeru mereka akan menetapkan sasaran untuk pengeluaran saman supaya mereka mendapat pulangan modal. Bagaimana pula jika semua pengguna jalanraya selepas perlaksanaan sistem ini memandu secara berhemah. Tiada saman dikeluarkan, maka semestinya syarikat ini tidak memperolehi pendapatan. Jika dalam keadaan begini bagaimana pula keadaan syarikat? Adakah Kerajaan menyediakan apa-apa pakej pampasan? Ini perlu diperjelaskan oleh Kerajaan yang mana tidak dijawab di Dewan Rakyat.

Seterusnya pindaan ini juga tidak menyelesaikan masalah saman ekor yang berleluasa. Pindaan ini memasukkan takrifan “imej yang dirakam” bagi membolehkan penggunaan rakaman kamera diterima pakai sebagai keterangan di Mahkamah. Persoalannya bagaimana kedudukan saman-saman ekor yang dikuatkuasakan sebelum pindaan ini kerana imej yang dirakam yang digunakan sebelum pindaan tidak boleh digunapakai di Mahkamah. Sepatutnya Kerajaan menghapuskira saman ekor yang dilaksanakan sebelum pindaan ini kerana imej yang dirakam semasa penguatkuasaan saman ekor sebelum ini tidak terpakai.

Selain itu RUU ini tidak menyelesaikan masalah-masalah yang sering berbangkit seperti masalah kemalangan maut yang semakin meningkat, masalah senarai hitam pemilik kenderaan dan juga masalah saman ekor.

Semasa perbahasan telah dibangkitkan mengenai keputusan kes di Mahkamah Tinggi Kuching yang telah memutuskan bahawa tindakan JPJ menyenaraihitam kenderaan adalah bertentangan dengan Perlembagaan. Kes tersebut adalah kes LEONARD LIM YAW CHIANG vs DIRECTOR OF JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI SARAWAK & ANOR [2009] 6 CLJ 280.

Timbalan Menteri dalam jawapannya menyatakan bahawa kes itu tidak terpakai sedangkan dengan jelas telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuching yang mentafsirkan peruntukkan Seksyen 17(1)(d) Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang digunapakai JPJ dalam menyenaraihitam kenderaan.

Pindaan hukuman di dalam RUU ini tidak akan menyelesaikan masalah kemalangan yang semakin meningkat kerana pindaan hanya melibatkan hukuman bagi kesalahan-kesalahan teknikal seperti kegagalan memaklumkan pertukaran alamat dan kegagalan memberikan maklumat. Hukuman terhadap kesalahan memandu secara merbahaya hingga mengakibatkan kemalangan maut contohnya tidak disentuh langsung.

Justeru KASE dan Ahli-Ahli Parlimen Pakatan rakyat merafak sembah ke bawah Duli Tuanku menolak kelulusan RUU ini dan seterusnya memerintahkan RUU ini dibahaskan semula di Parlimen.

YB DATO’ HAJI MAHFUZ BIN HAJI OMAR
Ahli Parlimen Pokok Sena merangkap Pengerusi
Jawatankuasa Kempen Anti Saman Ekor(KASE)

Kenyataan dikeluarkan selepas MENYEMBAH MAKLUM MEMORANDUM MENGENAI RANG UNDANG-UNDANG PENGANGKUTAN JALAN (PINDAAN) 2010 YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG pada 23/12/2010 jam 10.30 pagi.

Sistem Penguatkuasaan Automatik (AES) JPJ membeban Pengguna menguntungkan dua Syarikat

D.R. 35/2010 ini adalah suatu Rang Undang-Undang untuk memperkenalkan suatu sistem yang dinamakan “Sistem Penguatkuasaan Automatik – AES” yang melibatkan penggunaan kamera yang mengambil gambar kenderaan melakukan kesalahan yang akan diproses oleh suatu pusat pemprosesan maklumat dan kemudiannya mengeluarkan dan menghantar saman kepada pesalah trafik.

Sistem Penguatkuasaan Automatik ini telah dianugerahkan pengendaliannya kepada dua (2) buah syarikat pengendali yang akan memperoleh komisyen 30% daripada setiap saman yang dikeluarkan. Sistem ini telah mendapat bantahan daripada beberapa ADR yang membahaskannya termasuk YB Sri Gading yang mempersoalkan tindakan Kerajaan memberikan hak kepada dua (2) syarikat terbabit mengutip bayaran.

Bantahan tersebut tidak dihiraukan oleh Timbalan Menteri yang membentangkan usul malah semasa pengundian untuk kelulusan RUU ini seramai 70 orang ADR daripada Kerajaan menyokong walaupun mereka juga tidak bersetuju dengan peruntukkan pindaan tersebut.

Surat Rayuan:
20 Disember 2010/ 14 Muharam 1432
Assalamu’alaikum Wbt./ Salam Sejahtera

Kepada
YANG BERHORMAT
Ahli-Ahli Dewan Negara
Parlimen Malaysia

YB Tan Sri/Dato’ Seri/ Dato’;

RANG UNDANG-UNDANG PENGANGKUTAN JALAN (PINDAAN) 2010

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Untuk makluman Yang Berhormat, Rang Undang-Undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2010 (D.R. 35/2010) telah pun dibentangkan serta dibahaskan di Dewan Rakyat pada 15/12/2010. Beberapa Ahli Dewan Rakyat (ADR) antaranya YB Ledang, YB Beruas, YB Wangsa Maju, YB Sri Gading termasuk saya sendiri telah mengambil bahagian membahaskan D.R. 35/2010 ini.

D.R. 35/2010 ini adalah suatu Rang Undang-Undang untuk memperkenalkan suatu sistem yang dinamakan “Sistem Penguatkuasaan Automatik – AES” yang melibatkan penggunaan kamera yang mengambil gambar kenderaan melakukan kesalahan yang akan diproses oleh suatu pusat pemprosesan maklumat dan kemudiannya mengeluarkan dan menghantar saman kepada pesalah trafik.

Sistem Penguatkuasaan Automatik ini telah dianugerahkan pengendaliannya kepada dua (2) buah syarikat pengendali yang akan memperoleh komisyen 30% daripada setiap saman yang dikeluarkan. Sistem ini telah mendapat bantahan daripada beberapa ADR yang membahaskannya termasuk YB Sri Gading yang mempersoalkan tindakan Kerajaan memberikan hak kepada dua (2) syarikat terbabit mengutip bayaran.

Bantahan tersebut tidak dihiraukan oleh Timbalan Menteri yang membentangkan usul malah semasa pengundian untuk kelulusan RUU ini seramai 70 orang ADR daripada Kerajaan menyokong walaupun mereka juga tidak bersetuju dengan peruntukkan pindaan tersebut.

Semasa menjawap persoalan yang ditimbulkan oleh beberapa ADR mengenai jumlah komisyen yang diberikan kepada dua (2) syarikat tersebut, Timbalan Menteri berkata bahawa Modul Simulasi Kewangan ada bersama beliau tetapi tidak diedarkan kepada semua ADR walaupun diminta oleh ADR YB Padang Besar yang merupakan Pengerusi PAC. Ini amat menimbulkan keraguan bagaimana Kerajaan menetapkan jumlah komisyen dan bayaran yang akan diterima oleh syarikat pengendali. Tindakan ini akan terus menindas rakyat terbanyak jika RUU D.R. 35/2010 ini diluluskan juga di peringkat Dewan Negara.

Selain itu RUU D.R. 35/2010 ini juga tidak menyelesaikan masalah-masalah yang sering berbangkit seperti masalah kemalangan maut yang semakin meningkat, masalah senarai hitam pemilik kenderaan dan juga masalah saman ekor.

Semasa perbahasan telah dibangkitkan oleh YB Bandar Kuching yang menyatakan terdapat kes di Mahkamah Tinggi Kuching yang telah memutuskan bahawa tindakan JPJ menyenaraihitam kenderaan adalah bertentangan dengan Perlembagaan. Kes tersebut adalah kes LEONARD LIM YAW CHIANG vs DIRECTOR OF JABATAN PENGANGKUTAN JALAN NEGERI SARAWAK & ANOR [2009] 6 CLJ 280. Timbalan Menteri dalam jawapannya menyatakan bahawa kes itu tidak terpakai sedangkan dengan jelas telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Kuching.

Pindaan hukuman di dalam RUU D.R. 35/2010 ini juga tidak menyelesaikan masalah kemalangan yang semakin meningkat kerana pindaan melibatkan hukuman hanya bagi kesalahan-kesalahan teknikal seperti kegagalan memaklumkan pertukaran alamat dan kegagalan memberikan maklumat. Hukuman terhadap kesalahan memandu secara merbahaya hingga mengakibatkan kemalangan maut contohnya tidak disentuh langsung.

Seterusnya berkaitan saman ekor di mana pindaan di dalam RUU D.R. 35/2010 ini baru memasukkan takrifan “imej yang dirakam” bagi membolehkan penggunaan rakaman kamera diterima pakai sebagai keterangan di Mahkamah. Apakah kedudukan imej yang dirakam sebelum pindaan ini melibatkan saman ekor? Ini menimbulkan keraguan tentang kesahan saman ekor sehingga menyebabkan JPJ menyenarai hitam kenderaan daripada memperbaharui cukai jalan.

Justeru saya dengan rendah diri memohon semua YB Senator membahaskan dengan seikhlasnya dan seterusnya mengambil keputusan supaya Kerajaan menarik balik pindaan RUU D.R. 35/2010 ini supaya semua Ahli Parlimen dapat meneliti dengan lebih baik cadangan Kerajaan. Selanjutnya saya memohon supaya YB Senator menolak kelulusan RUU D.R. 35/2010 ini demi kepentingan keseluruhan pengguna jalanraya yang akan ditindas.

Akhirnya, saya dengan rendah diri mewakili rakyat terbanyak memohon agar permintaan ini dipertimbangkan oleh YB Senator sekalian demi kepentingan rakyat dan negara keseluruhannya.

“BERBAKTI KEPADA NEGARA”

Sekian, terima kasih.

Yang benar;

DATO’ HAJI MAHFUZ BIN OMAR
Ahli Parlimen Pokok Sena

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2011 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (2)

Dewan Rakyat 24 November 2010 – Perbahasan Bagi Perbelanjaan mengurus Kepala B23 (Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar – RM916,924,000); Bagi Perbelanjaan Pembangunan Kepala P23 (Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar – RM1,413,471,300)

Perbahasan DAP Bakri

Perbahasan PAS Hulu Langat

Perbahasan PAS Pendang

Perbahasan DAP Kota Melaka

[ Penggulungan oleh Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar (BN Pensiangan ) – Pencelahan – BN Jempol, BN Putatan, PKR Indera Mahkota, PAS Kota Raja, ]

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2011 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (1)

Dewan Rakyat 24 November 2010 – Perbahasan Bagi Perbelanjaan mengurus Kepala B23 (Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar – RM916,924,000); Bagi Perbelanjaan Pembangunan Kepala P23 (Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar – RM1,413,471,300)

[ Perbahasan – BN Ledang, PAS Kubang Kerian

Perbahasan PAS Pokok Sena

Perbhaasan PKR Indera Mahkota

Perbahasan PAS Kota Raja

Bajet 2011 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah: Debat MP Pakatan Rakyat dengan Timbalan Menteri

Dewan Rakyat 24 November 2010 – Perbahasan Bagi Perbelanjaan mengurus Kepala B22 (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah – RM4,425,054,000); Bagi Perbelanjaan Pembangunan Kepala P22 (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah – RM7,931,121,000)

[ Penggulungan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (BN Kuala Pilah)

Pencelahan – BN Kalabakan, PAS Shah Alam, PKR Indera Mahkota, PKR Padang Serai, PKR Balik Pulau, BN Kapit, BN Hulu Terengganu, DAP Beruas, PAS Padang Terap, ]

Dewan Rakyat: Pertanyaan MP Pakatan Rakyat pada 24 November 2010

Dewan Rakyat 24 November 2010 – Sesi Pertanyaan jawab lisan


1. Datuk Alexander Nanta Linggi [ Kapit ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah NKRA dan GTP sudah dilaksanakan. Sila jelaskan apa masalah atau rintangan yang dihadapi dalam usaha untuk melaksanakannya. [ Soalan tambahan: BN Kapit, DAP Bukit Mertajam ]


2. Puan Teo Nie Ching [ Serdang ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan sama ada Kementerian berniat untuk meminda undang-undang untuk memberi kuasa yang lebih besar kepada Badan Pengurusan Bersama (JMB) ataupun Jawatankuasa Pengurusan (Management Committee) untuk memungut bayaran ‘maintenance’ yang di hutang. [ Soalan tambahan: DAP Serdang, BN Putatan ]


4. Dato’ Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan berapakah bilangan Pekebun Kecil Getah dan Kelapa Sawit di seluruh negara dan berapakah nilai hasil yang disumbangkan kepada KDNK berbanding sektor ladang. [ Soalan tambahan: PAS Kota Bharu, ]


5. Tuan Haji Matulidi bin Haji Jusoh [ Dungun ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang memperluaskan program Satu Parlimen Satu Koperasi Pemborong Barang Kawalan di semua kawasan Parlimen bagi memastikan barang kawalan mampu diedarkan di seluruh negara.
[ Soalan tambahan: BN Dungun, PKR Kuala Langat ]


6. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan sedar bahawa, berdasarkan 2009 Global Corruption Barometer Survey oleh Transparency International, persepsi rakyat Malaysia terhadap rasuah parti politik cukup teruk sedangkan menurut Laporan Tahunan 2009 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, hanya 15 ahli parti politik menghadapi pendakwaan. [ Soalan tambahan: PKR Kuantan, BN Sri Gading ]


7. Dato’ Haji Ismail Bin Haji Mohamed Said [ Kuala Krau ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah perundangan-perundangan yang boleh digunakan terhadap penyalahgunaan Bahasa Melayu seperti penggunaan bahasa rojak oleh penyampai-penyampai radio, iklan-iklan di radio atau televisyen atau di papan-papan tanda. [ Soalan tambahan: BN Kuala Krau, PKR Machang ]

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2011 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (2)

Dewan Rakyat 23 November 2010 – Perbahasan bajet 2011 Bagi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Perbahasan Bagi Perbelanjaan mengurus Kepala B22 (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah – RM4,425,054,000); Bagi Perbelanjaan Pembangunan Kepala P22 (Kementerian Luar Bandar dan Wilayah – RM7,931,121,000)

Perbahasan PAS Kota Raja

Perbahasan DAP Beruas

Perbahasan PAS Jerai

Perbahasan PAS Kuala Selangor

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2011 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (1)

Dewan Rakyat 23 November 2010 – Perbahasan bajet 2011 Bagi Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Perbahasan Bagi Perbelanjaan mengurus Kepala B22 (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah – RM4,425,054,000); Bagi Perbelanjaan Pembangunan Kepala P22 (Kementerian Luar Bandar dan Wilayah – RM7,931,121,000)

[ Perbahasan – BN Sri Aman, DAP Sibu

Perbahasan PAS Kuala Krai

Perbahasan PSM Sg Siput

Perbahasan PAS Padang Terap

Bajet 2011: Debat MP Pakatan Rakyat lawan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani

Dewan Rakyat 23 November 2010 – Perbahasan Bajet 2011 bagi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Penggulungan Perbahasan Bagi Perbelanjaan mengurus Kepala B21 (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani – RM2,772,289,000); Bagi Perbelanjaan Pembangunan Kepala P21 (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani – RM607,960,000)

[ Penggulungan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani (BN Tanjong Karang) – Pencelahan – DAP Beruas, PAS Pasir Puteh, BN Batang Sadong, BN Kota Belud, DAP Beruas, BN Pasir Salak, PAS Pokok Sena, BN Jasin, BN Sri Gading, PAS Pasir Puteh, PAS Pokok Sena, BN Simpang Renggam, DAP Beruas, PAS Shah Alam, BN Lenggong, PAS Shah Alam, DAP Taiping, PAS Kuala Krai, DAP Batu Gajah, PAS Kuala Selangor ]

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2011 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani (2)

Dewan Rakyat 23 November 2010 – Perbahasan Bajet 2011 bagi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Perbahasan Bagi Perbelanjaan mengurus Kepala B21 (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani – RM2,772,289,000); Bagi Perbelanjaan Pembangunan Kepala P21 (Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani – RM607,960,000)

[ Perbahasan – PAS Pendang

Perbahasan PSM Sg Siput

Perbahasan PAS Jerai