Dewan Rakyat 16 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja (2)

Dewan Rakyat 16 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB PAS Shah Alam – Pencelahan – PKR Balik Pulau, PKR Indera Mahkota, BN Kota Belud ), BN Bukit Katil ( PKR Indera Mahkota),

Ucapan YB PKR Batu – Pencelahan BN Lipis ( DAP Beruas ),

Ucapan YB PAS Kota Bharu – Pencelahan – BN Sabak Bernam, PKR Ampang

Advertisements

Dewan Rakyat 16 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja (1)

Dewan Rakyat 16 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB PAS Kuala Krai – Pencelahan – PKR Indera Mahkota, BN Pasir Salak, PKR Machang, PAS Pokok Sena, PKR Indera Mahkota, PKR Sungai Petani, PKR Balik Pulau, BN Sekijang, PAS Pokok Sena

Ucapan YB DAP Ipoh Timur – Pencelahan – BN Simpang Renggam

Ucapan YB PAS Titiwangsa – Pencelahan – PAS Rantau Panjang

Ucapan YB PKR Selayang – Pencelahan PKR Petaling Jaya Selatan, PKR Indera Mahkota, PKR Balik Pulau

Ucapan YB DAP Seputeh – Pencelahan – PAS Shah Alam, BN Kota Belud

Dewan Rakyat 16 Mac 2011: Soalan MP Pakatan Rakyat (2)

Dewan Rakyat 16 Mac 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 6. Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [ Machang ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan mengenai rancangan Kerajaan terhadap pekebun kecil getah dan kelapa sawit supaya mereka tidak bergantung kepada tenaga buruh asing. [ Soalan Tambahan : PKR Machang, BN Silam ]

Soalan tamaban YB Dr Tan Seng Giaw kepada soalan asal No. 7. Tuan Haji Matulidi bin Haji Jusoh [ Dungun ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah pelajar Tingkatan Empat yang mendaftar dalam Program Pendidikan Menengah Tinggi PERMATA Pintar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan nyatakan keistimewaan serta matlamat pengajian ini. [ Soalan Tambahan : BN Dungun, DAP Kepong ]

Dewan Rakyat 16 Mac 2011: Soalan MP Pakatan Rakyat (1)

Dewan Rakyat 16 Mac 2011 – Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan tambahan YB Puan Siti Zailah kepada soalan asal No. 1. Dato’ Noraini binti Ahmad [ Parit Sulong ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil Kementerian untuk menjamin buku-buku teks di sekolah-sekolah tidak mengandungi kesalahan ketara seperti yang terdapat dalam buku teks KSSR English Year 1 Sekolah Kebangsaan. [ Soalan Tambahan : BN Parit Sulong, PAS Rantau Panjang ]

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 2. Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan hasil kemajuan pertandingan reka bentuk hospital Kerajaan yang dilaksanakan oleh JKR. Apakah tindakan dan pengajaran yang diambil oleh Kerajaan (JKR) selepas pertandingan ini dalam memastikan kos sesebuah hospital Kerajaan adalah ekonomi. Nyatakan berapakah jumlah kos perbelanjaan pertandingan tersebut. [ Soalan Tambahan : PAS Pokok Sena, BN Maran ]

Soalan tambahan YB Azan Ismail kepada soalan asal No. 3. Dato’ Sri Azalina binti Dato’ Othman Said [ Pengerang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah terdapat sebarang usaha atau cadangan :-
(a) untuk mewujudkan bandar-bandar baru di dalam penempatan Felda ; dan
(b) bidang kuasa antara Kerajaan dan pengurusan Felda berhubung penyelesaian isu pembangunan dan kemudahan di dalam kawasan penempatan seperti naik taraf jalan, longkang, parit dan saliran, naik taraf sekolah, lampu-lampu jalan dan sebagainya. [ Soalan Tambahan : BN Pengerang, PKR Indera Mahkota ]

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 4. Puan Fong Po Kuan [ Batu Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan perkembangan pengembalian hak mengundi warga Malaysia di luar negara seperti yang dikehendaki oleh Malaysian Overseas Right To Vote. Mengapakah proses tersebut tidak dipercepatkan untuk membolehkan mereka mengundi di Pilihan Raya Umum ke-13 ini. [ Soalan Tambahan : DAP Batu Gajah, BN Kalabakan, DAP Ipoh Barat ]

Dewan Rakyat 15 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja

Dewan Rakyat 15 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB PKR Lembah Pantai – Pencelahan – PAS Kota Bharu, PKR Gopeng, PAS Shah Alam, PKR Indera Mahkota

Ucapan YB DAP Batu Gajah – Pencelahan – PKR Petaling Jaya Selatan, DAP Kota Melaka

Ucapan YB PAS Parit Buntar

Ucapan YB PKR Kuantan

Dewan Rakyat 14 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja (2)

Dewan Rakyat 14 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB PAS Marang,

Ucapan YB DAP Klang,

Ucapan YB PKR Sungai Petani – Pencelahan – PAS Pendang, PKR Balik Pulau

Ucapan YB PAS Jerai,

Dewan Rakyat 14 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja (1)

Dewan Rakyat 14 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB DAP PJ Utara – Pencelahan – DAP Batu Gajah, PAS Kuala Selangor, PAS Kuala Krai )

Ucapan YB PAS Kota Raja

Ucapan YB PKR Kuala Langat – Pencelahan – BN Batang Sadong, PKR Balik Pulau