Dewan Rakyat 16 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja (2)

Dewan Rakyat 16 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB PAS Shah Alam – Pencelahan – PKR Balik Pulau, PKR Indera Mahkota, BN Kota Belud ), BN Bukit Katil ( PKR Indera Mahkota),

Ucapan YB PKR Batu – Pencelahan BN Lipis ( DAP Beruas ),

Ucapan YB PAS Kota Bharu – Pencelahan – BN Sabak Bernam, PKR Ampang

Dewan Rakyat 16 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja (1)

Dewan Rakyat 16 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB PAS Kuala Krai – Pencelahan – PKR Indera Mahkota, BN Pasir Salak, PKR Machang, PAS Pokok Sena, PKR Indera Mahkota, PKR Sungai Petani, PKR Balik Pulau, BN Sekijang, PAS Pokok Sena

Ucapan YB DAP Ipoh Timur – Pencelahan – BN Simpang Renggam

Ucapan YB PAS Titiwangsa – Pencelahan – PAS Rantau Panjang

Ucapan YB PKR Selayang – Pencelahan PKR Petaling Jaya Selatan, PKR Indera Mahkota, PKR Balik Pulau

Ucapan YB DAP Seputeh – Pencelahan – PAS Shah Alam, BN Kota Belud

Dewan Rakyat 16 Mac 2011: Soalan MP Pakatan Rakyat (2)

Dewan Rakyat 16 Mac 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 6. Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [ Machang ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan mengenai rancangan Kerajaan terhadap pekebun kecil getah dan kelapa sawit supaya mereka tidak bergantung kepada tenaga buruh asing. [ Soalan Tambahan : PKR Machang, BN Silam ]

Soalan tamaban YB Dr Tan Seng Giaw kepada soalan asal No. 7. Tuan Haji Matulidi bin Haji Jusoh [ Dungun ] minta PERDANA MENTERI menyatakan jumlah pelajar Tingkatan Empat yang mendaftar dalam Program Pendidikan Menengah Tinggi PERMATA Pintar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan nyatakan keistimewaan serta matlamat pengajian ini. [ Soalan Tambahan : BN Dungun, DAP Kepong ]

Dewan Rakyat 16 Mac 2011: Soalan MP Pakatan Rakyat (1)

Dewan Rakyat 16 Mac 2011 – Pertanyaan Jawab Lisan

Soalan tambahan YB Puan Siti Zailah kepada soalan asal No. 1. Dato’ Noraini binti Ahmad [ Parit Sulong ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil Kementerian untuk menjamin buku-buku teks di sekolah-sekolah tidak mengandungi kesalahan ketara seperti yang terdapat dalam buku teks KSSR English Year 1 Sekolah Kebangsaan. [ Soalan Tambahan : BN Parit Sulong, PAS Rantau Panjang ]

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 2. Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan hasil kemajuan pertandingan reka bentuk hospital Kerajaan yang dilaksanakan oleh JKR. Apakah tindakan dan pengajaran yang diambil oleh Kerajaan (JKR) selepas pertandingan ini dalam memastikan kos sesebuah hospital Kerajaan adalah ekonomi. Nyatakan berapakah jumlah kos perbelanjaan pertandingan tersebut. [ Soalan Tambahan : PAS Pokok Sena, BN Maran ]

Soalan tambahan YB Azan Ismail kepada soalan asal No. 3. Dato’ Sri Azalina binti Dato’ Othman Said [ Pengerang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah terdapat sebarang usaha atau cadangan :-
(a) untuk mewujudkan bandar-bandar baru di dalam penempatan Felda ; dan
(b) bidang kuasa antara Kerajaan dan pengurusan Felda berhubung penyelesaian isu pembangunan dan kemudahan di dalam kawasan penempatan seperti naik taraf jalan, longkang, parit dan saliran, naik taraf sekolah, lampu-lampu jalan dan sebagainya. [ Soalan Tambahan : BN Pengerang, PKR Indera Mahkota ]

Soalan tambahan kepada soalan asal No. 4. Puan Fong Po Kuan [ Batu Gajah ] minta PERDANA MENTERI menyatakan perkembangan pengembalian hak mengundi warga Malaysia di luar negara seperti yang dikehendaki oleh Malaysian Overseas Right To Vote. Mengapakah proses tersebut tidak dipercepatkan untuk membolehkan mereka mengundi di Pilihan Raya Umum ke-13 ini. [ Soalan Tambahan : DAP Batu Gajah, BN Kalabakan, DAP Ipoh Barat ]

Dewan Rakyat 15 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja

Dewan Rakyat 15 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB PKR Lembah Pantai – Pencelahan – PAS Kota Bharu, PKR Gopeng, PAS Shah Alam, PKR Indera Mahkota

Ucapan YB DAP Batu Gajah – Pencelahan – PKR Petaling Jaya Selatan, DAP Kota Melaka

Ucapan YB PAS Parit Buntar

Ucapan YB PKR Kuantan

Dewan Rakyat 14 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja (2)

Dewan Rakyat 14 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB PAS Marang,

Ucapan YB DAP Klang,

Ucapan YB PKR Sungai Petani – Pencelahan – PAS Pendang, PKR Balik Pulau

Ucapan YB PAS Jerai,

Dewan Rakyat 14 Mac 2011: MP Pakatan Rakyat Bahas Titah Diraja (1)

Dewan Rakyat 14 Mac 2011 – Perbahasan Titah Diraja

Ucapan YB DAP PJ Utara – Pencelahan – DAP Batu Gajah, PAS Kuala Selangor, PAS Kuala Krai )

Ucapan YB PAS Kota Raja

Ucapan YB PKR Kuala Langat – Pencelahan – BN Batang Sadong, PKR Balik Pulau

Dewan Rakyat 14 Mac 2011: Soalan MP Pakatan Rakyat

Dewan Rakyat 14 Mac 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab lisan

Soalan tambahan YB Dr Lo’ Lo’ Mohd Ghazali kepada soalan asal No. 1. Datuk Ir Haji Idris Bin Haji Haron [ Tangga Batu ] minta MENTERI PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT menyatakan mengapakah masih lagi terdapat ramai anak-anak sekolah yang meminta derma dan sumbangan di kawasan rehat dan rawat sepanjang lebuh raya di negara kita tidak mengira masa. [ Soalan Tambahan : BN Tangga Batu, PAS Titiwangsa ]

2. Dato’ Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) apakah takrifan oleh Jabatan Perdana Menteri, terhadap Wanita Pertama Malaysia sama ada Isteri Perdana Menteri atau Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong; dan
(b) jika isteri Perdana Menteri ialah Wanita Pertama Malaysia, berapa peruntukan kewangan untuk membiayai kegiatan beliau untuk 2011. [ Soalan Tambahan : PKR Sungai Petani, BN Hulu Selangor ]

Soalan tambahan YB Dr Che Rosli kepada soalan asal No. 7. Datuk Billy Abit Joo [ Hulu Rajang ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan dengan perkembangan penyelidikan dan pembangunan R&D di Malaysia oleh badan-badan Kerajan dan institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta, apakah usaha yang dilakukan untuk mengkomersialkan hasil penyelidikan ini untuk manfaat masyarakat. Apakah adanya usaha mendesimasikan hasil penyelidikan untuk meningkatkan mutu serta jumlah pengeluaran produk terutamanya di sektor swasta. [ Soalan Tambahan : BN Hulu Rajang, PAS Hulu Langat ]

Soalan tamabahan kepada Soalan No.8. Tuan Azan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan bagaimanakah langkah untuk menangani isu kehilangan hasil negara dan imej Negara mengenai laporan GFI berkenaan jumlah RM889 billion wang Negara yang lesap. [ Soalan Tambahan : PKR Indera Mahkota, BN Sekijang, BN Jasin ]

10. Puan Siti Zailah binti Mohd. Yusoff [ Rantau Panjang ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan mengapa filem yang ditayangkan melalui TV Malaysia banyak berunsur tahyul, khurafat serta ganas yang memberi kesan negatif kepada penonton remaja khususnya. Sejauh manakah penguatkuasaan dibuat oleh pihak Kementerian.
[ Tiada Soalan Tambahan ]

Selamatkan Rakyat Libya – Usul YB Mohd Nasir ditolak

USUL MENANGGUH MESYUARAT DI BAWAH PERATURAN 18(1)

YB Mohd Nasir Zakaria (Padang Terap) akan mencadangkan.

“Bahawa Dewan ini hendaklah ditangguhkan bagi membolehkan satu isu tentang ketegangan Libya dibincangkan”

Tan Sri Yang Dipertua,

Ketegangan yang sedang berlaku , antara golongan anti Gadafi dan tentara Gadafi sekarang semakin runcing dan kini memuncak kepada perang saudara yang amat merbahaya.

Laporan serangan tentera Gadafi yang menggunakan jet pejuang untuk menyerang kawasan yang dikuasai oleh golongan pemberontak telah mengakibat kan ramai yang terbunuh dan cedera terutama dikalangan rakyat awam.

Sebagai sebuah negara yang menganggotai OIC , Malaysia tidak boleh membisu dan tidak bertindak . Malaysia sepatutnya bimbang keadaan di Libya akan mengulangi apa yang berlaku di Iraq. Malaysia sepatutnya merasa amat malang apabila negara-negara Arab di Teluk serta badan antarabangsa di kalangan umat Islam iaitu OIC terus membisu dan tidak mengambil inisiatif untuk meredakan keadaan demi menyelamatkan nyawa rakyat di Libya.

Masalah ini adalah masalah yang besar. Oleh itu saya mencadangkan agar :

Pertama : Kerajaan Malaysia dengan segera menggerakkan penghantaran misi bantuan kemanusiaan ke Libya.

Kedua: Resolusi 1970 yang telah diluluskan oleh Majlis Keselamatan PBB hendaklah dilihat sebagai suatu alat untuk menyekat Gadafi dari terus bertindak ganas terhadap rakyatnya sendiri.

Ketiga : Segala usaha mesti digerakkan bagi meredakan ketegangan bagi mengelakkan berlakunya perang sivil yang bakal menghancurkan seluruh negara tersebut.

Keempat : Misi bantuan kemanusiaan hendaklah segera dihantar ke Libya memandangkan ketegangan tersebut telah mengakibatkan bekalan makanan dan ubatan terputus di beberapa kawasan di Libya seperti di Zawiyah , Ras Lanuf , Brega , Benghazi dan di sempadan Tunisia dan Mesir. Ratusan ribu pelarian kini sangat memerlukan bantuan makanan.

Kelima : Mendesak sidang Parlimen Malaysia yang berjalan sekarang segera mengusulkan supaya semua agensi antarabangsa sepetrti OIC , UN , Liga Arab , Kesatuan Eropah , Kesatuan Afrika mengambil inisiatif supaya krisis di Libya diselesaikan dengan rundingan demi mengelakkan pertumbuhan darah terus berlaku.

Keenam :  Menggesa sidang Parlimen Malaysia mengambil inisiatif untuk menghantar delegasi khas bagi mendapatkan maklumat lebih dekat mengenai ketegangan yang berlaku di Libya dan mengesyorkan tindakan yang boleh diambil oleh Malaysia sendiri.

Kerana itu saya berpandangan bahawa isu ini adalah perkara tertentu, berkepentingan ramai dan perlu disegerakan.

Saya yang mencadang.

MOHD NASIR BIN ZAKARIA

Ahli Parlimen Padang Terap

Jangan pandang rendah Kebangkitan Rakyat

Dewan Rakyat 10 Mac 2011 – Perbahasan Titah SPB YDP AGONG

Ucapan PAS Kubang Kerian ( Pencelahan – PKR Balik Pulau, PAS Pokok Sena ),