MP PR Bahas (RUU) Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 2010

Dewan Rakyat 14 Jun 2011 – Perbahasan (D.R. 48/2010) Rang Undang-undang (RUU) Maktab Kerjasama (Perbadanan) (Pindaan) 2010 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

Perbahasan – PAS Kuala Krai

Perbahasan – PKR Indera Mahkota

Perbahasan – PAS Pokok Sena

Perbahasan – PAS Parit Buntar

Perbahasan – PKR Kuala Kedah

MP PR Bahas RUU (Larangan) Kumpulan Wang Kutu (Pindaan) 2011

Dewan Rakyat 14 Jun 2011 – Perbahasan (D.R. 4/2011) Rang Undang-undang (RUU) (Larangan) Kumpulan Wang Kutu (Pindaan) 2011 [ Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ]

Perbahasan – DAP Beruas

Perbahasan – PAS Parit Buntar (BN Arau)

Perbahasan – PKR Indera Mahkota

Perbahasan – PAS Padang Terap

Kesan Program ETP dan Nasib Bekas Tentera

Dewan Rakyat 14 Jun 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan


Soalan tambahan MP PAS Kuala Selangor kepada soalan asal No. 1. Dato’ Shamsul Anuar bin Nasarah [ Lenggong ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) secara terperinci perkembangan Program ETP Kerajaan, berapa peratuskah pelaksanaannya, dan berapakah jumlah pelaburan serta peluang pekerjaan yang ditawarkan sekarang; dan
(b) jumlah pelaburan mengikut negara dan bidang yang paling tinggi menerima pelaburan. [ Soalan Tambahan : BN Lenggong, PAS Kuala Selangor ]


Soalan tambahan MP Bukit Gantang kepada soalan asal No. 6. Dato’ Seri Mohammad Nizar bin Jamaluddin [ Bukit Gantang ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan apakah usaha serta langkah Kerajaan dalam memanfaatkan tenaga serta kepakaran bekas-bekas tentera khususnya mereka yang tamat perkhidmatan pada umur 40-an. [ Soalan Tambahan : PAS Bukit Gantang, BN Lipis ]

Lain-lain Soalan MP Pakatan Rakyat
Teruskan membaca

MP PR Bahas RUU Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2010

Dewan Rakyat 13 Jun 2011 – Perbahasan (D.R. 44/2010) Rang Undang-undang (RUU) Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2010 [ Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani]

Perbahasan – PAS Kubang Kerian

Perbahasan – PKR Indera Mahkota

Perbahasan – PAS Pokok Sena

Motif Himpunan Sejuta Belia dan Kesan Kenaikan Harga Barang

Dewan Rakyat 13 Jun 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan


Soalan tambahan MP PAS Pokok Sena kepada Soalan asal No. 3. Dato’ Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan :-
(a) apakah pelan jangka masa panjang Kerajaan dalam menangani fenomena kenaikan harga minyak global terutamanya pengurangan subsidi minyak oleh Kerajaan telah meningkatkan beban hidup rakyat; dan
(b) apakah persiapan syarikat-syarikat petroleum dalam menyediakan kemudahan stesen-stesen NGV dalam usaha menggalakkan penggunaan NGV sebagai bahan bakar alternatif. [ BN Bintulu, PAS Pokok Sena ]


Soalan tambahan kepada soalan asal No. 4. Dato’ Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah motif sebenar Himpunan Sejuta Belia yang diadakan pada bulan Mei 2011 yang lepas serta pembentukan kumpulan sukarelawan di kalangan belia bagi melahirkan belia yang sanggup memberi sumbangan kepada masyarakat dalam apa jua keadaan apabila diperlukan. [ PAS Marang, BN Sri Gading ]

Lain-lain Soalan tambahan MP Pakatan Rakyat


1. Puan Hajah Nancy binti Haji Shukri [ Batang Sadong ] minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah masih wujudnya masalah pemberian biasiswa dan tempat di Universiti di kalangan pelajar cemerlang yang mendapat keputusan 9A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. [ Soalan Tambahan : BN Batang Sadong, DAP Batu Gajah, BN Kulai ]


2. Tan Sri Dato’ Abd. Khalid bin Ibrahim [ Bandar Tun Razak ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan laporan Malaysia Water Industry Guide 2010 menyatakan nilai purata non-revenue water (NRW) adalah 36.63% melibatkan 1.8 bilion meter padu air serta kerugian RM1.64 bilion. Apakah langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah air tidak terhasil (NRW). [ PKR Bandar Tun Razak, BN Arau ]