Dewan Rakyat 31 Okt 2011: MP PAS – Menteri Pengajian Tinggi

Dewan Rakyat 31 Oktober 2011 – Giliran Menteri Pengajian Tinggi mengulung Perbahasan Belanjawan 2012

[ Menteri pengajian Tinggi menggulung perbahasan ]

PAS Pendang, Padang Terap, Kota Raja

Dewan Rakyat 31 Okt 2011: Panas!! Umno ada buat Mou dengan Parti Komunis China

Dewan Rakyat 31 Oktober 2011 – Sesi Pertanyaan bagi jawab lisan

10. Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan :-
(a) apakah kesan positif dari hubungan diplomatik Malaysia dengan negara-negara Komunis; dan
(b) nyatakan jumlah dan nama negara-negara Komunis yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Soaalan lain MP PAS
2. Dr. Siti Mariah Binti Mahmud [ Kota Raja ] minta MENTERI PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan jumlah pemaju yang gagal membentuk Badan Pengurusan Bersama (JMB) dalam tempoh yang diperuntukkan undang-undang dan apakah tindakan undang-undang yang telah diambil terhadap mereka.

4. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah tindakan yang telah diambil oleh Kerajaan terhadap mereka yang dikategorikan sebagai golongan ‘expatriate’ yang masih bekerja di luar negara. Nyatakan berapakah jumlah yang masih berada di luar negara dan jumlah mereka yang telah berjaya dibawa pulang ke tanah air untuk meneruskan kerjaya mereka di negara ini.

5. Tuan Khairy Jamaluddin [ Rembau ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah langkah yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Syarikat Rangkaian Pengangkutan Integrasi Deras Sdn Bhd atau Rapid KL bagi menambah baik operasi perkhidmatan basnya dari aspek kelewatan, kurang kerap di banyak laluan, keselesaan pengguna seperti bas yang tanpa penghawa dingin di samping isu keselamatan penumpang yang ada kalanya diabaikan.

Soalan tambahan MP PKR Indera Mahkota

6. Puan Hajah Fuziah binti Salleh [ Kuantan ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan sama ada benar statistik kenaikan pangkat unit beruniform JPJ Sabah dari gred 27 kepada gred 32 tidak memberi keutamaan kepada mereka yang berasal dari Sabah walaupun mereka jauh lebih layak. Sekiranya benar, kenapa berlaku demikian.

8. Dr. Haji Dzulkefly bin Ahmad [ Kuala Selangor ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kedudukan terkini tentang prestasi pelbagai GLCs yang telah pun mengalami program transformasi dan khususnya apakah faktor-faktor kekangan yang masih memerangkap pelbagai GLCs yang sehingga kini gagal di baik pulih atau di ‘turn-around’kan.

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011: MP PR – Menteri Di JPM (3)

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011 – Penggulungan Perbahasan [ Menteri Di JPM (KPI – BN Senator)]

PAS Parit Buntar

[ Menteri Di JPM (NKRE BN Tasek Gelugor)

PKR Indera Mahkota

PAS Kuala Selangor

Teruskan membaca

MP PAS Soal Kerajaan – Isu Peperiksaan, Suhu dan Peneraju Koridor

Dewan Rakyat 20 Oktober 2011 – Sesi Pertanyaan Bagi Jawab Lisan

2. Dr. Mujahid bin Haji Yusof Rawa [ Parit Buntar ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah yang telah dikeluarkan surat pekeliling bagi memastikan semua bangunan Kerajaan menggunakan suhu penghawa dingin di bawah 24 Celcius bagi menjimatkan tenaga.

6. Tuan Haji Che Uda bin Che Nik [ Sik ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan tentang arahan yang tidak jelas dan kertas soalan yang dikemukakan dalam dua bahasa dalam peperiksaan kebangsaan (UPSR, SRP dan SPM) menyebabkan Guru Besar/Pengetua membuat tafsiran sendiri. Di kebanyakan sekolah di luar bandar, proses P&P di peringkat sekolah dijalankan sepenuhnya dalam Bahasa Melayu. Nyatakan pendirian Kementerian dalam perkara tersebut.

8. Dato’ Kamarudin Bin Jaffar [ Tumpat ] minta PERDANA MENTERI menyatakan berapakah jumlah pelaburan yang diperolehi oleh ECER pada separuh pertama 2011 dan apakah prestasinya berbanding dengan koridor-koridor lain.

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011: MP PR – Menteri Di JPM (Agama) (2)

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011 – Penggulungan oleh Menteri Di JPM (Agama – BN Senator)

PAS Baling, PAS Kota Raja, PAS Parit Buntar, PAS Padang Terap, PAS Baling

PAS Rantau Panjang,

PAS Kota Raja, PKR Ampang, PAS Kuala Selangor

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011: MP PR – Menteri Di JPM (1)

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011 – Penglibatan MP Pakatan Rakyat dalam sesi Penggulungan Menteri di Jabatan Perdana Menteri – [ Menteri Undang-Undang – BN Padang Rengas ]

PAS Rantau Panjang

PAS Padang Terap

PAS Kubang Kerian, DAP Bukit Gelugor, DAP Batu Gajah,

PAS Kuala Selangor

DAP Puchong,

Dewan Rakyat 24 Okt 2011: MP Pakatan Rakyat Soal Kerajaan

Dewan Rakyat 24 Oktober 2011 – Pertanyaan Bagi Jawab Lisan

1. Dato’ Lilah bin Yasin [ Jempol ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan :-
(a) apakah perancangan Kementerian bagi mengekalkan warisan kampung-kampung melayu lama, meningkatkan infrastruktur, warisan sejarah dan tradisi komuniti; dan
(b) apakah perlindungan undang-undang bagi memelihara agar kewujudan kampung-kampung melayu berkekalan. [ Soalan Tambahan : BN Jempol, PAS Tumpat ]

3. Tuan Haji Matulidi bin Haji Jusoh [ Dungun ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan :-
(a) jumlah ciptaan yang telah dihasilkan semenjak Kementerian ditubuhkan; dan
(b) berapakah jumlah ciptaan yang memberikan impak secara langsung terutamanya kepada golongan petani, penternak dan nelayan. [ Soalan Tambahan : BN Dungun, PKR Machang ]

4. Tuan Azan bin Ismail [ Indera Mahkota ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kesan yang dialami oleh negara kita akibat keputusan Kerajaan Amerika Syarikat mengehadkan kadar siling hutang negara mereka terutama apabila menstrukturkan semula sebagai langkah pemotongan Belanjawan. [ Soalan Tambahan : PKR Indera Mahkota, BN Arau ]

6. Dato’ Taib Azamudden bin Md Taib [ Baling ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan apakah usaha-usaha Kementerian yang lebih berkesan akan dilakukan bagi membantu perkara pengusaha IKS memasarkan produk mereka, memandangkan ruang pasaran yang amat terhad dan hampir tidak mendapat tempat terutama di pasaraya-pasaraya besar. [ Soalan Tambahan : PAS Baling, BN Kinabatangan ]

Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nZi8C7yPtqw]

8. Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [ Machang ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan :-
(a) jumlah kontraktor Bumiputera Kelas F yang mendapat peluang kerja dalam projek Jambatan Kedua Pulau Pinang; dan
(b) nilai projek yang diperolehi oleh kontraktor Bumiputera tersebut. [ Soalan Tambahan : PKR Machang ]