Kampong Melayu hilang satu persatu di Peta Kuala Lumpur – MP PAS Kubang Kerian

image

DR 5 Oktober 2011 – Perbahasan Rang Undang-undang Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu 2011

Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sekadar untuk berkongsi beberapa idea dan maklumat dalam Rang Undang-undang Kampong Bharu ini. Saya sebagaimana rakan-rakan yang lain juga ingin memperingatkan bukan dengan niat mala fide ataupun dengan niat yang jahat kerana saya rasa semua orang bersetuju bahawa satu-satunya lagi kampung tradisi di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur ini perlu dikekalkan dan segala identitinya tidak akan terhakis. Saya rasa itu asas kepada semua perbahasan yang walaupun mungkin bercampur baur dengan usaha politik, itu biasalah. Kita orang politik, kita bercakap dalam bahasa orang politik.

Akan tetapi saya yakin dan percaya bahawa kepada mereka yang inginkan melihat suatu pandangan jauh, kita punya way forward terhadap masa depan Kampong Bharu ini dan di belakang sana saya rasa ada wakil emas yang telah begitu berpengalaman dan telah pun masuk dalam usia emas – warga emas yang sudah tentu dalam hati mereka ingin melihat bahawa Kampong Bharu ini akan diwarisi oleh anak-anak cucu akan datang yang mana tidak tergadai sedikit pun apa yang mahu kita pertahankan pada hari ini.

Adapun kebimbangan-kebimbangan yang kami lahirkan hanya sekadar satu unjuran pemikiran, suatu pandangan jauh ke hadapan supaya kesilapan masa lalu tidak akan berulang. Saya rasa itu konsep dan falsafahnya. Seorang cendekiawan China iaitu Ai Cheng pernah mengatakan bahawa sejarah adalah cerminan masa depan. Sejauh mana pun kita mahu pantas berlari ke hadapan, jangan lupa pada sejarah, kepada pengalaman masa lampau.

Kereta yang paling mahal di dunia pun pada hari ini dengan teknologi yang paling canggih pun ada cermin pandang belakang. Walaupun kereta ini memacu ke hadapan yang mungkin 500 kilometer satu jam, pemandu terbaik, pemenang grandprix, pemandu yang baik ini mesti memandang cermin belakang sebelum membuat pintasan memotong dan kereta akan terus maju ke hadapan.

Jadi saya rasa dalam konteks kita membicarakan tentang Kampong Bharu ini ialah pengalaman masa lalu harus diambil kira. Isu hilangnya satu per satu kampung-kampung Melayu ini bukan satu mitos. Ia bukan macam cerita Laksamana Hang Tuah. Dia bukan cerita macam Hikayat Panji Semerang ataupun Hikayat Malim Deman. Itu cerita mitos. Akan tetapi hilangnya nama-nama kampung-kampung tradisi Melayu ini adalah satu kenyataan dan satu persatu hilang daripada peta Kuala Lumpur ini.

Saya rasa kalau Allahyarham Tun Razak masih ingat dan dia hadir bersama-sama kita pada hari ini, kita jangan lupa untuk mengimbang suatu kuasa ataupun dominasi politik pada masa itu, Tun Razak mempelawa orang-orang kampung datang ke Kuala Lumpur ini. Datang untuk apa? Untuk mengimbangkan suatu dominan politik dan menstabilkan politik pada waktu itu.

Orang kampung yang berhijrah pada waktu itu bertanya; “Tun, mana tanah kami hendak duduk?”

Tun jawab; “Duduklah ini tanah kerajaan. Ini kerajaan kita. Esok kerajaan akan berkira kepada anda semua kita sama-sama orang Melayu”. Itu kata Tun Razak beberapa dekad yang lalu. Hari ini apa jaminannya?

Walaupun nama-nama kampung tadi Abdullah Hukum, pejuang tanah bagi orang Melayu, Kampung Kerinchi, Kampung Chubadak, Kampung Dalaman di Sentul hari ini. Di mana mereka? Ini bukan mitos. Ini bukan suatu cerita dongeng ataupun saya bercakap hari ini dengan suatu fakta yang tidak boleh saya bertanggungjawab. Kalau itu pun hilang pada hari ini, apa jaminannya? Hari ini orang Melayu macam alergi hendak sebut kampung mereka. Kalau ada korporat Melayu pun kalau hendak bangunkan tanah-tanah, gemar menggunakan nama-nama Duta Vista, Valencia, Kerinchi pun letak Link, Danga pun letak Bay, Heritage dan seumpamanya. Hilang bahasa Melayu. Apa jaminannya? Adakah ini juga cerita dongeng?

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: [Bangun]
Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Jadi saya rasa kita harus membuat unjuran pemikiran kita pada hari ini kerana inilah hanya satu-satunya lagi kampung tradisi Melayu yang tinggal dan kalau kita silap pada hari ini membuat keputusan, ia bakal memangsakan anak-anak cucu kita pada masa yang akan datang.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Indera Mahkota bangun, Yang Berhormat.
Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Ya?
Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Boleh mencelah sikit? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Kubang Kerian ada menyebut mengenai sejarah. Saya rasa sejarah pada saya dalam kes Kampong Bharu ini ringkas. Sejarah membuktikan bahawa yang duduk berjuang untuk mempertahankan Kampung Bharu termasuk orang Melayu telah pernah gagal. UMNO menjanjikan 30% pencapaian dalam DEB. Ternyata gagal sampai hari ini.

Adakah track record ini kita boleh bagi lagi, mempercayai mereka kata hendak mempertahankan Kampong Bharu dengan track record yang gagal dan begitu buruk sekali ini. Saya tengok, saya juga hendak tanya Yang Berhormat Kubang Kerian, perbadanan.

Maksud perbadanan dikatakan dengan jelas untuk bertujuan komersial. Bila komersial maksudnya akan cuba sedaya upaya untuk mengadakan, mewujudkan elemen keuntungan. Banyak dalam ini dinyatakan. Tidak payah hendak sebutlah satu persatu. Memang terang dan jelas sangat akta ini mewujudkan perbadanan untuk tujuan komersial. Bila tujuan komersial ini, maknanya soal namakah, soal kaumkah, soal nama baikkah sudah jadi nombor berapa pun saya tidak tahu. Saya sangat-sangat meragui apabila perbadanan diwujudkan dan rakan-rakan kita di pihak UMNO, Barisan Nasional mempertahankan nama Melayu itu sebenarnya, itu sangat retorik. Saya minta penjelasan.

Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih rakan saya daripada Indera Mahkota.
Datuk Wira Haji Ahmad Hamzah [Jasin]: Yang Berhormat Kubang Kerian, saya tambah sikit boleh?
Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Sekejap, sekejap. Saya rasa semuanya apatah lagi Yang Berhormat Indera Mahkota yang pakar dalam bidang ini, saya rasa kita harus semua membaca rang undang-undang ini dengan teliti tanpa ada sentimen ataupun perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita pada masa akan datang. Kalau kita bercakap tentang siapa yang memberikan komentar ini, bukan sekadar PAS dan kami di sini. Saya hendak kod suatu kenyataan daripada UMNO sendiri. UMNO Titiwangsa. Bukan lama. Februari 2011.

Mungkin beberapa ketika sebelum diambil kira segala-galanya dalam rang undang-undang ini. UMNO Titiwangsa mahu kuasa mutlak dalam akta digubal khusus untuk membangunkan Kampong Bharu ini dikaji semula dengan teliti dan ada perlu dibimbangkan adalah tentang kuasa menteri yang terlalu besar. Pemangku ketuanya, Datuk Johari Abdul Ghani berkata, ini UMNO Titiwangsa dan juga bersuara sebagai memperingatkan kita tentang kuasa-kuasa Menteri yang wujud dalam akta ini yang kita tidak tahu kemanakah akhirnya kuasa Menteri ini yang in good faith semuanya. Dengan niat baik, kita boleh tolerate. Ini style undang-undang Malaysia pada hari ini. Semua Menteri itu tidak boleh cabar. Semua dalam in good faith. Dalam istilah semuanya bersangka baik.

Jadi sebagaimana yang saya hujahkan tadi, kita alergi dengan nama-nama Melayu, banyak generasi anak muda kita. Rancangan kegemaran ayahanda saya, Yang Berhormat Sri Gading, Radio Klasik punhendak gunakan nama klasik juga. Jadi apa makna semua ini? Tidak hendak guna Bahasa Melayu. Radio Tradisional. Nampak macam kolot. Tidak moden dan seumpamanya.

Jadi saya rasa balik kepada rang undang-undang ini. Saya rasa sejarahnya perlu diletakkan dalam asas yang kukuh, latar belakangnya harus kita bicarakan dengan cermat. Ini adalah suatu hasil daripada datuk nenek moyang kita dahulu yang apabila Kuala Lumpur semakin berkembang dan industri-industri bijih timah pada waktu itu semakin meningkat pendapatannya lalu mereka berjumpa dengan Sultan Selangor pada waktu itu. Sultan Selangor memberikan perkenan minta kepada orang putih fikir tentang masa depan rakyat orang Melayu di Kuala Lumpur. Jadi apa yang kita pegang pada hari ini sebagai contoh tentang apa yang telah digazet sejak 111 tahun yang lalu kekal pada hari ini.
MAS adalah suatu badan yang berautoriti.

Saya hendak bercakap secara objektif. Kalau tidak ada perbadanan pun, MAS itu boleh berdiri dengan sendirinya. Tidak perlu ada perbadanan. MAS itu ada identitinya, ada sejarahnya, ada wibawanya, ada integritinya yang tidak perlu ada campur tangan perbadanan. Apa ceritanya di sebalik itu? Suatu hari bekas Perdana Menteri yang kita sayangi yang hari ini bergelar Tun.

Bila siap KLCC, dia naik ke atas, lambang kemajuan negara kita. Baguslah dia naik, baguslah ada satu mercu tanda yang kita ada, tetapi bila dia naik ke atas dia terpandang ke bawah, oh ada Kampong Bharu di bawah, zink yang buruk, semak samun seumpamanya. Jadi dia ada idea apa nak buat, lalu apa nak buat pada Kampong Bharu? Dia bukan satu tanah yang mahu diteroka. Ini kita kena ingat, dia buka satu tanah kawasan yang kita hendak bangunkan, yang kita baru jumpa. Dia ada latar belakang sejarah yang sentimental kepada orang Melayu, warisannya.

Kita biasa ke luar negara, pergi ke Edinburgh, kita pergi ke Venice, di sana negara ini, kita belajar bagaimana mereka menjaga warisan mereka, ada akta. Sebatang pokok yang ditebang kalau ia bertentangan dengan pokok itu ada kena mengena dengan warisan, dendanya cukup berat. Bangunannya dipelihara, itu cara mereka menjaga budaya, menjaga apa yang dikatakan warisan mereka.

Kita balik kepada Kampong Bharu, kita boleh makan hari ini di Kampong Bharu, apa yang ada di Kampong Bharu? Nasi Lemak Antarabangsa, apa yang kita mahu? Syurga makanan, apa yang kita mahu di sana?

Datuk Wira Haji Ahmad Hamzah [Jasin]: [Bangun]
Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Tidaklah jammed sangat, cuma yang ada adalah longkang-longkang yang tidak terurus, rumah-rumah tradisi Melayu, yang di sana atas tanah itu mungkin ada 99 nama, mungkin, yang kita hendak bangunkan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Jasin bangun, Yang Berhormat.
Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Ya sila.
Datuk Wira Haji Ahmad Hamzah [Jasin]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Kubang Kerian. Saya dapat melihat bahawa sahabat saya Yang Berhormat Kubang Kerian lebih bersikap terbuka, tapi apa yang saya harapkan supaya kita lebih bersifat ikhlas, tanpa ada prejudis dan juga kepentingan politik, semata-mata untuk membincangkan kepentingan Melayu pada masa akan datang. Kampong Bharu ini sebenarnya cukup significant kepada pembangunan Melayu di tengah-tengah bandar. Saya kalau naik dekat hotel itu, saya lihat Kampong Bharu, saya pun rasa sedih. Jadi kita mahu melihat kalau boleh, kita dapat sama-sama membangun dalam bandar raya yang cukup indah pada ketika ini.

Kampong Bharu ini boleh kita takrifkan sebagai dengan izin the nerve centre of the Malay, mahu kah kita lihat orang-orang Melayu terus terbiar begitu sahaja? Akan tetapi, sebenarnya rang undang-undang ini setelah kita teliti, sebenarnya kita bukan mahu menggadaikan kepentingan Melayu di Kampong Bharu, bahkan kalau boleh kita mahu menjaga kepentingan Melayu, kalau boleh tanah tersebut ataupun tuan-tuan tanah bukan hanya diberi one-off tetapi kita mahu mereka juga masih ada lagi equity participation dan apa juga keuntungan yang kita akan dapat secara berterusan, sustainable income dengan izin. Apa pendapat Yang Berhormat Kubang Kerian?

Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Ya, saya rasa kita bercakap tidaklah begitu politik sangat untuk kita bercakap mengenai Kampong Bharu, dan sahabat saya daripada Jasin juga bercakap begitu, Yang Berhormat Shah Alam juga begitu, Yang Berhormat Shah Alam dia lainlah, dia hero Hindustan, dia lain silat dia. Kita hero kung fu lain sikit seni dia, kalau kita bersilat kita kena, kita boleh balas balik, kita tidak ada masalah. Jadi saya hendak balik dengan nafas yang sama, saya rasa Kampong Bharu kalau 7 hari bulan nanti, Perdana Menteri bentang Belanjawan Negara, tidak ada perbadanan pun kalau dia rasa dia perlu teruskan warisan bapa dia, Tun Razak tentang semangat Kampong Bharu, okey allocate RM2 bilion untuk Kampong Bharu.

Apa yang tidak kena? Longkang yang tersumbat kita bersihkan, gerai-gerai kecil orang Melayu berniaga yang tidak bersih, kita buat dalam satu – tanya arkitek anak muda Melayu, kita buat bangunan-bangunan yang cantik yang kecil yang mampu bayar. Biar anak-anak orang Melayu berniaga di situ. Rumah-rumah yang cukup tradisional, bangunkan. Ini cara orang putih, cara orang Scotland, ini cara orang Itali…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, Hero Hindustan bangun.
Tuan Khalid Abd. Samad [Shah Alam]: Hero Hindustan hendak cakap. [Ketawa] Terima kasih, apa punya Khan ini? Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. saya rasa pihak kerajaan tidak memahami begitu juga backbenchers tidak memahami. Bukan kita hendak kekalkan Kampong Bharu dalam keadaan yang sedia ada, bila kita menolak atau kita membangkang soal rang undang-undang yang dikemukakan ini, bukan maknanya kita kata, kekalkan sahaja, biar begitu, biar orang Melayu dalam keadaan yang sebegitu. Apa yang kita katakan adalah cari satu mekanisme di mana pembangunan yang dilakukan itu tidak akan menyebabkan penduduk di situ hilang milik tanah mereka, nombor satu. Keduanya, biar ianya dilakukan dengan satu cara melibatkan penduduk di situ di mana imej kampung Melayu tradisional itu akan dapat dikekalkan.

Makna ia bukan menjadi satu corak pembangunan yang overwhelming yang menyebabkan pemilik yang asal ini hilang dan kurang ekuitinya, ini yang kita hendak. Kita hendak cari satu mekanisme yang akan menjamin hak milik Melayu itu walaupun satu inci persegi tidak akan digadaikan. Sedangkan di sini jelas disebut dan perkara ini telah pun disebut oleh Yang Berhormat Subang, telah disebut oleh Yang Berhormat Batu dan saya pun hairan kenapa pihak wakil-wakil rakyat daripada Barisan Nasional, parti UMNO ini tidak sensitif mereka. Kenapa tidak dikekalkan hak milik mereka? Kenapa ada dalam soal perbadanan ini, soal penjualan, soal pemilik baru, bakal pemilik baru, apa yang pernah disebut oleh Menteri sendiri dahulu, 40% menjadi milik bukan Bumiputera, 60% milik bumiputera. Lalu janganlah kita confusekan isu ini, bukan kita kata kita tinggalkan sahaja Kampong Bharu, tidak ada siapa yang kata begitu, tapi biarlah ia dibangunkan dengan cara yang bertanggungjawab, apa pandangan Yang Berhormat Kubang Kerian?

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Sikit sahaja. Saya hendak sebut tadi tapi terlupa. Soal keikhlasan tadi. Kalau betul kerajaan hendak juga buat perbadanan ini, hendak juga luluskan, hendak juga bangunkan Kampong Bharu yang dikatakan hak milik orang Melayu. Saya hendak tanya, saya hendak minta melalui Yang Berhormat Kubang Kerian, saya hendak tanya Menteri. Kenapa tidak fikirkan sekarang satu langkah untuk mempertingkatkan nilai tanah Kampong Bharu sementara dia masih lagi dalam hak milik orang-orang di Kampong Bharu iaitu Melayu Kampong Bharu? Kenapa tidak buat? Kenapa biarkan dia jadi slum seperti Menteri kata, hendak ambil dahulu melalui perbadanan barulah hendak bangunkan, kenapa? Kalau ikhlas hendak suruh nilai tanah orang Melayu itu meningkat, buatlah sekarang sebelum Perbadanan ini diwujudkan…
Beberapa Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: …Buat dahulu, tidak perlu buat kemudian, buat sekarang. Sebagai contoh, Yang Berhormat Kubang Kerian, saya hendak tanya, sebagai contoh kerajaan pernah umumkan beberapa insentif khas seperti Cyberjaya, pernah diumumkan insentif dahulu supaya harga nilai itu naik secara mendadak, lepas itu barulah hendak ambil, ambillah.

Ini seolah-olah macam suruh ambil masa harga dia murah, kemudian baru hendak buat, apa pandangan?
Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Ya.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Kubang Kerian, boleh?

Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Saya patuh. Saya rasa kalau kita hari ini ambil contoh yang baik, kita kalau pergi Petaling Street hari ini, tempat anak-anak muda Cina berniaga. Lima tahun dahulu, tidak teratur, tolak kereta tolak, hujan ribut datang mereka berkemas dan seumpamanya, tetapi insentif kerajaan bagi bajet, cantikkan Petaling Street. Satu tarikan pelancongan, destinasi pelancongan, cantik berbumbung. Kita pergi Little India sebagai contoh, kita bangga tengok anak-anak orang India, warisan di situ. Kampung Morten, kalau kita lihat macam mana kampung tradisi Portugis dibangunkan tidak terusik. Jadi kampung Melayu ini saya hendak sebut adalah kita mesti beri satu komitmen bahawa apa pun yang kita hendak bangunkan, ciri-ciri Melayu, ciri kampung warisan ini tidak akan tergadai.

Kalau kita lihat dalam apa yang dikatakan organisasi pentadbiran Lembaga MAS yang ada di tangan saya ini yang saya lihat kalau saya baca Tuan Yang di-Pertua mungkin masa tidak cukup, tetapi kalau saya baca ini sahaja telah cukup sebenarnya. MAS ini sahaja sudah cukup untuk melindungi hak-hak Melayu di Kampong Bharu tanpa perlu ada suatu perbadanan yang ada pada hari ini yang kita rasakan bahawa dengan unjuran pemikiran kita dan unjuran politik yang kita nyatakan secara objektif pada hari ini, saya merasakan ia sangat besar kesannya terhadap masa depan orang-orang Melayu.

Jadi kalau kita ada satu bajet yang mencukupi, cantikkan, bangunkan gerai-gerai, biar orang Melayu berniaga dan boleh bayar sewa dengan kadar yang mereka boleh sewa. Rumah-rumah terisi kita kekalkan, zink-zink buruk itu kita gantikan dengan genting-genting. Kita boleh adakan…
Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Melayu gerai sahajalah standardnya.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat.

Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Kalau kondominium RM2 juta boleh beli kah? Yang Berhormat Pasir Salak boleh belilah. You boleh belilah. Apa yang penting ialah kampung tradisi ini kita kekalkan dan jangan terusik.

Tuan Fong Kui Lun [Bukit Bintang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Kerian. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa bukan nilai wang boleh menggantikan satu warisan kampung Melayu yang bersejarah beratus tahun? Seperti mana yang bangunan-bangunan di Jalan Sultan, Jalan Petaling, kerajaan menggunakan Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk mengambil tanah dan bangunan di Jalan Sultan untuk projek MRT. Mereka tidak mengambil kira satu social impact assessment bahawa bangunan yang bersejarah ini harus dikekalkan dan bukan untuk untung wang sahaja.

Satu sejarah yang boleh diberi kepada anak cucu kita untuk berbangga bahawa datuk-datuk kita membangunkan dan menyaksikan bahawa Kuala Lumpur dibangunkan oleh orang Melayu di Kampong Bharu, Jalan Petaling oleh orang Cina dan Little India di Jalan Tun Sambanthan. Satu tempat bersejarah yang boleh menarik lebih pelancong-pelancong dari luar negara. Ini lebih baik lagi daripada satu bangunan yang moden. Pelancong-pelancong datang ke Malaysia untuk menyaksikan bangunan bersejarah, bukannya bangunan moden. Inilah satu hakikat. Adakah Yang Berhormat bersetuju?

Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Terima kasih rakan saya dari Bukit Bintang dan saya gulung Tuan Yang di-Pertua ya.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Gulung Yang Berhormat.
Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: Saya akan gulung dan apa pun pandangan kami pada hari ini ialah…
Puan Siti Zailah Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Minta laluan satu minit sahaja. Sebelum habis Yang Berhormat.

Tuan Salahuddin Haji Ayub [Kubang Kerian]: …Kita balik kepada apa yang menjadi hasrat kita supaya walau apa pun, ia tidak akan menggadaikan hak mutlak dan hak anak-anak cucu akan datang yang kampung ini tidak akan kita gadaikan. Kemudian saya rasa apa yang penting di sini adalah Yang Berhormat Menteri mesti dedahkan hasil referendum, bukan ini suatu yang kita hear say sahaja. Jumlah 90% itu betul atau tidak betul? Ini kerana 30% sahaja hantar borang balik. Kalau benar kita mahu ambil suara orang Kampong Bharu, harus ada satu jawatankuasa khas yang mungkin boleh kita tubuhkan untuk benar-benar mengendalikan satu referendum yang kita harus berikan hak kepada keseluruhan pewaris-pewaris Kampong Bharu untuk mereka menentukan masa depan mereka.

Yang akhir sekali saya rasa apa yang penting di sini adalah saya ingin menyatakan bahawa Yang Mulia Sultan Selangor bersetuju Kampong Bharu itu dibangunkan dan bukan diperbadankan. Dibangunkan supaya segala identiti, segala warisan itu tidak akan tercemar dan tidaklah dikatakan nanti ‘menang sorak kampung tergadai’. Inilah saya rasa satu perkara yang harus kita fikirkan bersama sebagai memberikan pandangan saya terhadap rang undang-undang ini. Terima kasih.

Rujuk: http://www.parlimen.gov.my/files/hindex/pdf/DR-05102011.pdf

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: