Kes Simbah Asid: Daripada 58, 4 Sahaja selesai ??

Dewan Rakyat 6 Okt 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Puan Siti Zailah Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Dalam isu simbah asid ini kita melihat di antara mangsa yang ramai adalah di kalangan golongan wanita. Isu ini adalah amat serius sebab dia menyebabkan kecacatan seumur hidup.

Jadi, setakat ini saya ingin penjelasan berapa ramaikah yang telah diambil tindakan yang telah ditangkap terhadap penjenayah ini dan dengan undang-undang yang sedia ada sekarang ini, apakah denda ataupun hukuman yang dikenakan kepada mereka? Setakat ini, apakah tindakan yang dibuat untuk mangsa-mangsa ini terutama dari sudut perlindungan dan sebagainya untuk memastikan kes-kes ini tidak berulang dengan lebih serius dalam negara kita. Minta penjelasan.

Datuk Wira Abu Seman bin Haji Yusop [ Timbalan Menteri Dalam Negeri ]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Mengenai undang-undang saya telah nyatakan tadi bahawa daripada segi hukuman yang diambil di bawah Penal Code sama ada seksyen 324 atau seksyen 326. Jadi daripada segi hukuman penjara itu, saya perlu memberi jawapan secara bertulislah sebab ini saya rasa berat hukumannya.

Sehubungan dengan mangsa yang menerima kecacatan ini, jadi program bantuan yang dibuat oleh pihak kementerian di mana kita merujuk kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat terutamanya untuk memberi kaunseling kepada mereka. Jadi, ini penting Tuan Yang di-Pertua kerana apa yang kita lihat mangsa ini menghadapi bukan sahaja
kecacatan muka ataupun lain-lain badan, tetapi trauma yang mana kita merasakan sedih apabila kejadian seperti ini berlaku. Inilah yang kita merujuk kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat supaya mereka dapat diberi kaunseling kepada mereka.

Sehubungan dengan kes-kes tidak dapat diselesaikan, cuma empat kes sahaja daripada 58 kes [Nota: dari tahun 2009 (3), 2010 (10), Oktober 2011 (45 – 25 di KL)], 54 kes tidak dapat diselesaikan. Oleh kerana apa yang kita lihat bahawa di antara faktor yang menyebabkan siasatan kes ini belum dapat diselesaikan oleh kerana mangsa tidak dapat mengecam suspek semasa kejadian berlaku dan juga tiada saksi yang tampil ke hadapan untuk membuat siasatan dan mengecam penyerang walaupun gambar-gambar lakaran atau photofit telah disiarkan di media massa dan televisyen. Itu masalah yang besar. Sehubungan dengan kes yang dapat diselesaikan, hanya empat kes sahaja yang mana kes-kes ini yang didapati bermotifkan pertamanya kerana cemburu atau niat balas dendam. Ada satu kes itu kerana wanita tidak dapat melaksanakan tanggungjawab beliau kepada suaminya. Itu kes-kes yang menyebabkan mengapa berlaku berkaitan penyimbahan asid ini.

Soalan asal No. 5. Tuan Teng Boon Soon [Tebrau] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan adakah kerajaan telah mengkaji kriminologi penyerang asid dan bercadang mengawal penjualan asid di pasaran terbuka, memandangkan jenayah menyerang mangsa rompakan dengan asid tanpa alasan membalas dendam kerap berlaku.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: