Siti Zailah Minta SPAD atasi Pencerobohan Teksi Luar Negara di Rantau Panjang

Dewan Rakyat 6 Oktober 2011 – Sesi Pertanyaan Jawab Lisan

Puan Siti Zailah Mohd. Yusoff [Rantau Panjang]: Saya berdiri sudah banyak kali, sudah dua, tiga kali sebab itu saya malas berdiri. [Ketawa] Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya iaitu pertama kali saya ingin penjelasan apabila Yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan ingin melaksanakan program ini di seluruh negara, saya ingin penjelasan. Apakah kajian yang telah dibuat terutamanya perkhidmatan teksi di kawasan sempadan?

Saya sudah banyak kali mengemukakan isu ini di Parlimen iaitu bagaimana pencerobohan teksi luar ke dalam negara kita yang mana menjejaskan pendapatan di dalam negara. Jadi sejauh mana peranan yang dimainkan oleh pihak kementerian untuk memastikan bagaimana kebajikan pemandu-pemandu teksi tempatan dapat dijaga dalam isu berkaitan dengan teksi di sempadan ini. Sejauh mana dari segi penambahan hasil apabila SPAD ini dilaksanakan kepada pemandu-pemandu teksi. Adakah akan meningkatkan lagi pendapatan mereka? Minta penjelasan.

Datuk Haji Ahmad bin Haji Maslan [ Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri ]: Terima kasih kepada Yang Berhormat Rantau Panjang kerana menyatakan perkara itu dan saya akan pastikan bahawa apa yang disebut oleh Yang Berhormat Rantau Panjang itu dimasukkan dalam rangka kerja nasional pengangkutan awam darat yang sedang dimuktamadkan. Terima kasih di atas cadangan bagus daripada pihak pembangkang.

Soalan asal No. 3. Datuk Seri Utama Shahrir bin Abdul Samad [Johor Baru] minta Perdana Menteri menyatakan sama ada beliau melihat sebarang kebaikan dengan campur tangan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) menggalakkan pelaksanaan sistem kaunter teksi berkupon ke Johor Bahru sedangkan sistem ini mewujudkan keadaan orang tengah dan menaikkan kos kepada penumpang teksi. Jika ya, sila nyatakan kebaikan itu.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: