Ustaz Taib Azamudden minta Kebajikan Kakitangan Pos dapat kemudahan sewajarnya

DR 6 Okt 2011 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perkhidmatan Pos 2011 (Ahli Parlimen PAS Baling dan PKR Kuala Langat mencelah Ucapan BN Ledang)

Tuan Haji Taib Azamudden Md. Taib [Baling]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan Yang Berhormat Ledang. Memperkatakan mengenai dengan insentif dan kemudahan-kemudahan yang diberi oleh perkhidmatan pos. Apakah Yang Berhormat Ledang setuju, elaun rumah contohnya yang diterima oleh posmen saya difahamkan setakat ini baru seorang posmen masih di tahap lama, menerima RM110 elaun rumah. Bagi kerani pos RM127.

Melihat dengan keadaan semasa elaun yang sebanyak itu adalah jauh daripada kemampuan untuk menampung kehidupan mereka walaupun di pedalaman. Begitu juga saya rasa, apakah Yang Berhormat Ledang setuju untuk dilihat semula cuti posmen misalnya, setidak-tidaknya biar sama dengan cuti kakitangan kerajaan yang lain.

Ini yang kita tahu bahawa posmen hanya dapat cuti hari Jumaat, Sabtu minggu awal bulan bagi negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu sementara negeri-negeri lain hari Sabtu dan Ahad. Jadi bermakna, berbanding dengan akitangan kerajaan yang lain mereka nampaknya tidak mendapat kemudahan-kemudahan yang sewajarnya.

Jadi apakah Yang Berhormat Ledang bersetuju supaya rang undang-undang ini juga mengambil kira tentang kedudukan-kedudukan ini. Terima kasih.

Tuan Abdullah Sani Abdul Hamid [Kuala Langat]: Yang Berhormat Ledang, satu minit, satu minit. Tuan Yang di-Pertua, melihat daripada hujahan teman-teman Yang Berhormat dalam Dewan yang mulia ini banyak berkonsepkan kepada peningkatan dan juga pengurusan pos itu sendiri. Saya jangan miscommunication di sini. Jangan kita apabila sebut tentang produktiviti itu kita menyalahkan ataupun dalam kepala kita pekerja menjadi beban.

Kita tidak mahu melihat seperti mana MAS yang dikeluarkan KPI. Merudumnya MAS itu kerana masalah pekerja yang tidak efisien. Ini tidak boleh berada dalam minda Ahli-ahli Yang Berhormat. Apa yang hendak kita tekankan di sini ialah motivasi untuk meningkatkan produktiviti. Jelasnya ialah itu kena seimbang. Pengurusan harus menggalas sepenuhnya, pekerja harus memikul tanggung jawab untuk memartabatkan pos, itu pokoknya. Yang Berhormat Sri Gading perlu akur hujah ini… [Ketawa] Apa pun yang penting ialah tidak ada imbuhan yang sesuai atau seimbang, maka produktiviti itu akan lenyap. Yang Berhormat Ledang bersetujukah dengan saya bahawa main power atau pekerja itu wajib diambil kira ataupun agenda utama. Sekian.

Ir. Haji Hamim bin Samuri [Ledang]: Terima kasih Yang Berhormat Baling, terima kasih Yang Berhormat Sri Gading, Yang Berhormat Lipis dan Yang Berhormat Kuala Langat. Saya merumuskan, apa-apa yang berkaitan dengan kebajikan pekerja, staf pos, patut disokong dan dibantu.

Saya yakin suruhanjaya ini ada fungsinya. Oleh sebab itulah daripada awal tadi saya menyokong rang undang-undang ini dan saya yakin perkara ini akan turut diteliti. Tuan Yang di-Pertua, saya sebut tadi Pos Malaysia Berhad perlu lebih kreatif, perlu lebih inovatif. Saya yakin umpamanya kalau perkhidmatan kaunter lebih selesa, lebih cekap, tidak lagi suasana dahulu seperti di Beluran hatta di Ledang walaupun moden sedikit tetapi macam post office zaman dahulu jugalah.

Jadi ini yang menyebabkan mungkin kekurangan pelanggan. Maka sebab itulah pos tidak menjadi pilihan terbaik. Oleh yang demikian, saya juga tadi menggalakkan supaya wujud satu persaingan yang sihat agar semua dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: