Lanjut Tempoh Konsesi BERNAS tamat Januari 2011?

Dewan Rakyat 3 Oktober 2011 – Pertanyaan Lisan Jawab Bertulis

DATO’ HAJI MAHFUZ BIN OMAR [POKOK SENA ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan apakah justifikasi Kementerian Melanjutkan tempoh konsesi BERNAS setelah tamat tempoh pada Januari 2011. Adakah BERNAS berjaya melaksanakan obligasi sepertimana yang termaktub dalam perjanjian privatasi terutama sekali isu ‘stockpile’, peningkatan pengeluaran padi dan apakah usaha BERNAS bagi memastikan kestabilan harga ‘price stabiliti’ serta nyatakan kemajuan BERNAS selama 15 tahun dan memenuhi perjanjian privatasi.

JAWAPAN OLEH : Y.B MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Tuan Yang Di Pertua,
Jemaah Menteri pada 18 Mac 2011 telah bersetuju supaya perjanjian penswatawaan Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) dilanjutkan untuk tempoh 10 tahun lagi iatu 11 Januari 2011 hingga 10 Januari 2012.Penyambungan tempoh perjanjian penswastaan BERNAS adalah berasaskan BERNAS telah melaksanakan semua obligasi sosial seperti yang diperuntukkan di dalam perjanjian penswastaan terdahulu,memberi penjimatan kos kepada Kerajaan dalam menguruskan obligasi sosial tersebut dan
BERNAS mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh,berpengalaman,memiliki infrastrukur dan kewangan dalam setiap industri serta syer pasaran.

Berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh Syarikat Perunding KPMG dan Malaysian institute of Economic (MIER) mendapati BERNAS telah melaksanakan obligasi sosial yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Antaranya obligasi sosial yang telah dilaksanakan oleh BERNAS adalah:
i) mengurus dan mengekalkan stok penimbal negara sebanyak 292,000 tan metrik pada setiap masa;
ii) mengurus semua Pusat Pembelian Padi;
iii) menjadi Pembeli Terakhir Padi pada Harga Minimum Terjamin iaitu RM 750 tan metrik;
iv) menguruskan skim Subsidi Harga Padi ; dan
v) menguruskan Skim Kilang-Kilang Bumiputera.

BERNAS juga telah dipertanggungjawabkan dengan tugas-tugas utama melindungi kepentingan pengguna seperti:

i) memastikan harga beras ang berpatutan dan stabil;
ii) memastikan bekalan beras negara sentiasa mencukupi; dan peraturan yang telah ditetapkan

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: