MP PAS Rantau Panjang: Kiraan Bil Elektrik bebankan Pengguna ?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB PUAN SITI ZAILAH BINTI MOHD YUSOFF [ RANTAU PANJANG ]
TARIKH : 26.09.2012 (RABU)
SOALAN : Minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah usaha Kerajaan bagi mengurangkan beban akibat daripada pelaksanaan dasar baru dalam kiraan bil elektrik sehingga penggunaan menanggung beban kos berkali ganda.

JAWAPAN :
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk Makluman ahli Yang Berhormat ,
1. pelaksanaan bacaan meter 2 bulan sekali atau selang seli oleh tenaga Nasional Berhad (TNB) bukanlah dasar yang baru diperkenalkan memandangkan kaedah ini telah mula dilaksanakan sejak awal tahun 2009 bertujuan untuk mengurangkan kos operasi terutama yang berkaitan kos pembacaan meter. Seterusnya, kaedah ini telah dilaksanakan di semua negeri di semenanjung mulai pertengahan tahun 2010.denganm pelaksanaan kaedah ini,ia dapat mengurangkan kos operasi TNB terutama kos pembacaan meter di mana secara langsung mengurangkan kos pembekalan elektrik yang dibayar oleh pengguna.Pada setiap bulan,hanya 10%pengguna terlibat dengan bacaan meter 2 bulan sekali.

2. Ingin saya jelaskan di sini bahawa pengguna yang terlibat dengan bacaan meter dua bulan sekali masih menerima bil elektrik setiap bulan sama ada bil bacaan sebenar (bil N) yang dimajukan dengan serahan tangan oleh pembaca meter atau bil anggaran (bil E) yang dimajukan melalai pos.

3. Bagi memastikan pengguna tidak mengalami sebarang kerugian dan tidak dikenakan kos berkali ganda seperti mana tang dikhuatiri oleh Ahli Yang Berhormat, beberapa penambahbaikan terhadap sistem pembilan TNB telah dilaksanakan seperti berikut:
(i) Bil anggaran pada bulan pertama yang diserahkan melalui pos adalah dikira berdasarkan kepada purata penggunaan enam bulan sebelumnya.
(ii) Bil yang dikeluarkan pada bulan kedua adalah berdasarkan bacaan sebenar pengguna yang diserahkan oleh pembaca meter. Jumlah yang dikeluarkan adalah jumlah sebenar untuk dua bulan dan akan ditolak dengan bil anggaran yang telah dikeluarkan pada bulan pertama.
(iii) Kaedah prorate akan digunakan apabila tempoh bacaan meter melebihi jumlah hari dalam bulan tersebut. Kaedah ini dapat memastikan pengguna menikmati jumlah unit dalam setiap blok mengikut kelayakan.
(iv) Sekiranya tempoh bacaan kurang daripada jumlah hari dalam bulan tersebut, kaedah prorate tidak digunakan dan ini akan memberi kelebihan kepada pengguna.

4. Kerajaan akan memastikan pelaksanaan inisiatif-inisiatif baru seperti bacaan meter 2 bulan sekali ini tidak dapat merugikan pengguna dan pihak TNB disaranuntuk terus melaksanakan penambahbaikan dari semasa ke samasa, antaranya dengan melaksanakan inisiatif Remote meter Reading (RMR), dengan izin secara berperingkat agar bacaan meter dilakukan daripada pejabat TNB iaitu tanpa perlu melawat premis pengguna seperti kebiasaannya.

5. Saya juga ingin menggalakkan pengguna yang tidak berminat untuk memerima bil anggaran untuk melakukan Bacaan meter kendiri (self Meter Reading) iaitu pengguna boleh membuat bacaan meter sendiri. Pengguna boleh membuat bacaan sendiri melalui kaedah berikut:-
(a) Menelefon Pusat Khidmat Pelanggan (1300-88-15454) yang beroperasi 24 jam atau menghantar faks bacaan meter kepada Pusat Khidmat Pelanggan.
(b) Mengemaskini bacaan meter menggunakan kemudahan laman web TNB iaitu http://www.tnb.com.my

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: