MP PAS Kuala Terengganu: Kos Pembinaan Lebuhraya Pantai Timur?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB.TUAN MOHD.ABDUL WAHID BIN ENDUT [ KUALA TERENGGANU ]
TARIKH : 27.09.2012 (KHAMIS)
SOALAN : Minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan jumlah keseluruhan kos terkini Projek Lebuh Raya Pantai Timur 2 (LPT 2), tarikh jangka siap dan jumlah kos yang telah dibayar oleh Kerajaan Negeri Terengganu yang menanggung 50% pembiayaan kos projek tersebut sehingga kini.

JAWAPAN :
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk Makluman Ahli Yang Berhormat, jumlah anggaran kos keseluruhan projek pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur , Fasa 2 (LTP2) sehingga kini ialah sebanyak Rm 4.25 bilion. Daripada jumlah tersebut sebanyak RM 2.73 bilion merupakan kos projek untuk pelaksananan pakej-pakej di bawah selian dan pengawasan Jabatan Kerja Raya (JKR) , manakala bakinya sebanyak RM 1.52 bilion lagi di bawah Lembaga Lebuh Raya Malaysia (LLM). Pembiayaan projek LTP2 ini dilaksanakan menerusi peruntukan tahunan Kerajaan Persekutuan sebanyak RM2.4 bilion atau RM 56.5%, dan sebanyak RM 1.85 bilion lagi menggunakan peruntukan Dana Khas Negeri Terengganu ( 43.5%)

Sehingga 31 ogas 2012, kemajaan fizikal keseluruhan projek LTP2 telah siap sebanyak 85 %, iaitu setelah mengambil kira tempoh penjadualan semula. Projek ini mengalami kelewatan berikutan terdapat 10 pakej yang terpaksa ditender semula setelah kontraktor asal menarik diri berikutan kesan dari kenaikan harga bahan binaan pada tahun 2007/2008. Pada masa kini kontraktor penyiap telah dilantik untuk meneruskan pakej-pakej yang ditender semula itu, kecuali untuk pakej 4 dan pakej 7 yang sedang dalam peringkat akhir penilaian tender dan dijangka akan memulakan kerja-kerja pembinaan fizikal sebelum akhir tahun ini. Oleh itu, mengambil kira tempoh kontrak selama 16 bulan untuk baki kerja pakej 4 dan 20 bulan lagi untuk pakej 7, projek LPT2 ini dijangka akan siap dan dibuka keseluruhannya pada pertengahan tahun 2014.

Walaupun begitu, Kerajaan mulai bulan ogas 2011 telah melaksanakan pembukaan LTP2 secara berperingkat kepada lalu lintas untuk jajaran yang telah disiapkan. Ia melibatkan jajaran sebelah utara, iaitu dari persimpangan bertingkat bukit besi ke persimpangan berperingkat Kuala Terengganu sepanjang 72 kilometer. Manakala untuk pakej-pakej lain, khususnya jajaran di sebelah selatan, ia akan dibuka secara berperingkat mulai tahun hadapan (2013) sehingga keseluruhan projek ini disiapkan kelak.

Sekian . Terima kasih.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: