MP PAS Pasir Puteh: Sempadan Kelautan Negeri2 ?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : TUAN MUHAMMAD BIN HUSAIN [PASIR PUTIH]
TARIKH : 27.09.2012 (KHAMIS)
SOALAN 38 : Minta MENTERI SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan sempadan kelautan bagi negari-negeri semenanjung Malaysia terutama bagi negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang, sebelum pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Ber4banding selepas menyertai Persekutuan.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk Makluman Ahli Dewan yang Berhormat, berdasarkan rekod-rekod, antara lain, Territorial Waters Jurisdiction Act 1878 ( akta pihak british), ketika zaman Persekutuan Tanah Melayu seperti negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang bagi urusan pentadbiran dan sebagainya adalah tidak melebihi one marine league (bersamaan dengan 3 batu nautika )yang diukur dari tikas air surut (low-water line) di persisiran pantai.

Dalam perkembangan seterusnya,setelah terbentuknya Persekutuan perkara-perkara mengenai sempadan maritime negeri-negeri terdapat dalam Kanun Tanah Negara (Akta 56/1965), Ordinan darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) No. 7/1969 dan No. 11/1669 yang antara lain adalah seperti berikut:

Ordinan darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) No. 11/1969 Subsekyen (2) seksyen 4
‘’Bagi maksud Akta Pelantar Benua 1966, akta Lombong Petroliam 1966, Kanun Tanah Negara dan mana-mana undang-undang bertulis mengenai tanah yang berkuatkuasa di Sabah dan Sarawak, apa-apa sebutan mengenai perairan wilayah yang terdapat di dalamnya hendaklah ditaksifkan sebagai satu sebutan mengenai bahagian laut bersempadan dengan pantai negeri tersebut tidak lebih daripada tiga batu nautika yang diukur daripada tikas air surut.’’

Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) No.11/1969 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Laut wilayah 2012 yang telah berkuatkuasa pada 22 jun 2012. Perkara-perkara berkaitan perairan laut wilayah negeri-negeri yang terdapat dalam Akta Laut Wilayah 2012 yang antara lain adalah seperti berikut:

Had laut wilayah
‘’3. (3) Bagi maksud Akta Pelantar Benua 1966 [Akta 83]. Akta Perlombongan Petroleum 1966 [Akta 95}, Kanun Tanah Negara [Akta 56/65] dan mana-mana undang-undang bertulis yang berkuat kuasa di Sabah dan Sarawak, apa-apa sebutan mengenai laut wilayah dalamnya hendaklah berhubung dengan mana-mana wilayah ditafsir sebagai sebutan mengenai bahagian laut itu yang berdapingan dengan pantai wilayah itu tidak melebihi 3 batu nautika diukur dari garis air surut.’’
Sekian, Terima kasih.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: