MP PAS Kota Raja: Jumlah Pegawai2 Sains Bersekutu di Kementerian Kesihatan?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DR SITI MARIAH BINTI MAHMUD [KOTA RAJA]
TARIKH : 03.10.2012 (RABU)
SOALAN 39 : Minta MENTERI KESIHATAN menyatakan jumlah pegawai-pegawai sains kesihatan bersekutu (allied health sciences) seperti ahli audiologi, optometri,fisioterapi,terapi pertuturan dan terapi carakerja yang berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan dan berapakah nisbah bilangan pegawai-pegawai tersebut kepada kependudukan (population) negara yang disasarkan oleh Kementerian.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga 30 jun 2012, jumlah anggota sains kesihatan bersekutu yang sedang berkhidmat di Kementerian kesihatan Malaysia (KKM) adalah sebanyak 33,971 orang. Ini termasuklah Pegawai sains, Pegawai Teknologi makanan, pegawai dietetik, penolong pegawai perubatan, pegawai pemulihan perubatan (pendengaran), pegawai pemilihan perubatan (carakerja), pegawai pemulihan Perubatan (anggota), pegawai pemulihan perubatan (pertuturan) dan sebagainya.

Pada masa ini, sasaran keperluan anggota sains kesihatan bersekutu di KKM tidak ditentukan berdasarkan nisbah penduduk negara. Sebaliknya ia adalah mengikut keperluan perkhidmatan di fasiliti-fasiliti KKM.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: