MP PAS Kota Raja: Pas Lawatan disalahguna?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DR SITI MARIAH BINTI MAHMUD [KOTA RAJA]
TARIKH: 04.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 06 : Minta MENTERI DALAN NEGERI menyatakan jumlah serbuan atau tindakan ke atas pusat-pusat hiburan termasuk rumah urut,spa dan sebagainya. Dari jumlah yang ditahan pihak berkuasa, beberapa peratus dari pekerja di pusat-pusat ini yang mempunyai permit kerja dan berapa pula yang dikategorikan sebagai PATI atau yang menyalahguna visa atau permit kerja.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk maklumat ahli yang berhormat, Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) tidak mengeluarkan sebarang pas pekerja di pusat-pusat hiburan termasuk rumah urut malainkan untuk kategori spa sahaja.Mengikut rekod Bahagian Pengurusan Pekerja Asing Kementerian Dalan Negeri ,mulai Januari sehingga ogos 2012,sebanyak 148 Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) yang sah dikeluarkan untuk kategori spa kepada pekerja asing yang melibatkan 12 orang majikan.

Tuan Yang di-Pertua,
Sehubungan dengan jumlah serbuan yang dibuat ke atas pusat-pusat hiburan ini sebanyak 287 serbuan telah dijalankan yang melibatkan tangkapan seramai 1,427 atas kesalahan menyalahgunaan pas. Bagi tahun 2012 (Januari hingga Jun), sebanyak 191 serbuan telah dijalankan yang mana melibatkan tangkapan sebanyak 1,150 orang atas kesalahan yang sama.
Kategori kesalahan menyalahgunakan pas adalah melibatkan:-

Bil Kategori Pas Jumlah Kes pada Tahun
1. Pas Lawatan Sosial 1324 kes 2011
1038 kes 2012

2. Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang (isteri/suami warganegara)
75 kes 2011
48 kes 2012

3. Pas Pelajar 28 kes 2011
64 kes 2012

Tuan yang di-Pertua,
Selain daripada JIM, Polis Diraja Malaysia (PDRM) juga membuat operasi bagi tujuan memastikan pematuhan terhadap syarat-syarat lesen yang lehan ditetapkan dan juga bagi memastikan aktiviti-aktivi yang dilakukan dalam –pusat-pusat hiburan termasuk rumah urut,spa dan sebagainya bersih daripada kegiatan yang melanggar undang-undang.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: