MP PAS Padang Terap: Anggaran Jumlah Pekerja Seks?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN MOHD NASIR BIN ZAKARIA [PADANG TERAP]
TARIKH : 04.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 34 : Minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan anggaran pekerja seks di Malaysia dari tahun 2007 hingga 2011.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
1. Untuk makluman Dewan yang mulia ini,Kementerian Sumber manusia tidak mempunyai data mengenai pekerja seks di Malaysia. Kajian Penyata Gunatenaga Kebangsaan yang dibuat hanya meliputi institusi-institusi yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan menjalankan aktiviti-aktiviti urusniaga yang sah di sisi undang-undang sahaja.

2. Di dalam laman Web JobsMalaysia terdapat 9 kategori pekerjaan yang ditawarkan untuk rakyat Malaysia bekerja. Kategori pekerjaan ini adalah berdasarkan Piawaian Pengelasan Pekerjaan Malaysia (1998) dan daripada 9 kategori berkenaan terdapat sebanyak 808 jenis pekerjaan ditawarkan kepada pencari kerja dan jawatan pekerja seks tiada di dalam jenis-jenis pekerjaan ini.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: