MP PKR Batu: Kerajaan belum muktamad swastakan KTMB?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN CHUA TIAN CHANG [BATU]
TARIKH : 04.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 38 : Minta MENTERI KEWANGAN menyatakan :-
a)sama ada Kerajaan telah menerima cadangan daripada MMC untuk menswastakan KTMB dan apakah pendirian Kerajaan
b)sama ada Kerajaan sedar bahawa penswastaan ini boleh menyebabkan kehakisan peluang pekerjaan dan hak-hak pekerja KTMB.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman ahli yang berhormat, Kerajaan telah menerima cadangan daripada MMC Corporation Berhad (MMC) untuk melaksanakan kajian due diligence bagi tujuan menswastakan KTMB .

Sehubungan itu,selaras dengan hasrat Kerajaan agar KTMB ditranformasikan supaya menjadikan lebih berdaya maju dan cekap terutamanya dari aspek kewangan, Kerajaan telah membenarkan MMC untuk melaksanakan kajian berkenaan dan seterusnya mencadangkan kepada Kerajaan Model Perniagaan baru KTMB yang commercially viable and feasible.

Walaubagaimanapun, pada masa ini Kerajaan masih belum membuat keputusan mengenai cadangan penswastaan KTMB kerana pihak MMC masih dalam peringkat memuktamadkan kajian berkenaan. Dalam hubungan ini, perlu saya naytakan bahawa secara prinsipnya sebarang cadangan penswastaan yang dikemukakan kepada kerajaan perlu diperhalusi dengan lebih terperinci agar ia benar-benar memberi peluang terbaik kepada kerajaan dan manfaat kepada rakyat.

Kerajaan juga tidak menolak kemungkinan bahawa sebarang keputusan untuk menswastakan KTMB akan menimbulkan kerisauan di kalangan pekerja KTMB khususnya melibatkan kehilangan pekerjaan dan kebajikan pekerja sedia ada di bawah pengurusan baru. Sebagai salah satu organisasi tertua di negara ini, Kerajaan sentiasa mengiktiraf sumbangan pekerja KTMB yang selama ini memastikan Perkhidmatan kereta api terus beroperasi untuk rakyat.

Oleh itu, bagi menghargai sumbangan mereka serta memelihara keharmonian organisasi, Kerajaan komited dalam memastikan kebajikan dan hak pekerja KTMB sentiasa dilindungi seadilnya.

Justeru, masalah kehakisan peluang pekerjaan tidak timbul dan tambahan lagi operasi kereta api memerlukan skil dan kompetensi khusus di mana pekerja KTMB telah pun memiliki pengalaman dan kemahiran berkaitan.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: