MP PAS Baling: Projek TEKIH perlu Kontraktor Penyelamat?

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : Y.B. DATO’ TAIB AZAMUDDEN BIN MD TAIB [ KAWASAN BALING ]
TARIKH : 09.10.2012
NO. SOALAN : 26 Y.B DATO’ TAIB AZAMUDDEN BIN MAD TAIB minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan projek TEKIH terutama pakej B dengan segmen C dan D dari Pedu ke Sungai Chapar dan Sungai Sok ke Weng Baling, Apakah tempoh 18 bulan yang dijanjikan Kementerian benar-benar dapat dilaksanakan.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Projek membina Jalan durian Burung/Pedu/Gubir/Kupang atau Trans Eastern Kedah Interland Highway (TEKIH) sepanjang 115 kilometer telah dilaksanakan secara berperingkat mulai dari tahun 2005. Projek ini dibahagikan kepada 2 pakej, iaitu pakej A sepanjang 75 kilometer dari durian Burung ke Pedu; dan Pakej B yang terbahagi pula kepada 5 segmen sepanjang 40 kilometer.

Sehingga kini seluruhan pelaksanaan projek tersebut telah disiapkan, kecuali untuk Pakej B. segmen C dan D, iaitu dari Pedu ke Sungai Chapar dan Sungai sok ke Weng sepanjang 16.6 kilometer yang tepaksa ditamat kan dan ditender semula berikutan kegalan kontraktor asal.

Untuk malumat Ahli Yang Berhormat, pada masa kini Jabatan Kerja Raya (JKR) telah selesai melantik kontraktor penyerlamat untuk melaksanakan baki kerja-kerja yang tertinggal untUk kedua-dua segmEn tersebut. Untuk segmen C sepanjang 7.2 kilometer, pihak kontrakor baru sahaja memasuki tapak, iaitu pada 12 September 2012.

Projek dengan harga kontrak semasa sebayak RM 29 juta itu dijangka akan siap pada bulan Mac 2013. Manakala untuk Segman D pula – iaitu sepanjang 9.4 kilometer pihak kontraktor pun telah memasuki tapak mula dari bulan Februari 2012 yang lalu. Projek dengan harga kontrak semasa sebanyak RM36.3 juta itu dijangka akan siap pada bulan Ogos 2013.

Oleh itu berdasarkan kemajuan semasa dia tapak kedua-dua pakej berkenaan dijangka akan dapat disiapkan sebagimana mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh JKR.

Sekian, terima kasih.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: