MP PAS Baling: Silibus dan Pencapaian STAM?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DATO TAIB AZAMUDDEN BIN MD TAIB [BALING]
TARIKH : 11.10.2012(KHAMIS)
SOALAN 10 : Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan apakah Kementerian berpuas hati dengan silibus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) yang dilaksanakan serta pencapaian oleh para calon dan apakah rasional bagi calon yang gagal satu daripada 10 subjek keseluruhan dikira gagal dan tidak layak mendapat Sijil STAM.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kurikulum yang merangkumi Sukatan Pelajaran atau Silibus Sijil Tinggi agama Malaysia (STAM) seperti yang dinyatakan adalah kurikulum maahad biith al azhar yang ditetapkan oleh pihak al Azhar dan terkandung dalam perjanjian persefahaman (MoU) yang telah dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan Mesir.

Buat masa ini, Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) berpuas hati dan kukuh kepada penguasaan Bahasa Arab dan ilmu agama untuk ke peringkat pengajian yang lebih tinggi.

Berhubung dengan pencapaian calon dalam pemeriksaan STAM pada 2011 menunjukkan jumlah calon yang lulus meningkat iaitu 9% mumtaz (cemerlang), 12% jayyid jiddan (kepujian), 32% jayyid (baik), dan 17% maqbul (lulus).

Namun begitu, KPM belum berpuas hati dengan penguasaan bahasa arab pelajar jika berdasarkan kepada keputusan ujian kelayakan bahasa arab (UKBA) yang telah dilaksanakan oleh Universiti Al Azhar kepada semua pelajar asing untuk kemasukan tahun pertama university tersebut. Sehubungan dengan itu, KPM akan melaksanakan UKBA di Malaysia serta mengadakan kursus Persediaan UKBA kepada calon-calon STAM.

Untuk makluman ahli yang berhormat,seorang pelajar tidak layak mendapatkan Sijil STAM dan tidak layak memasuki Universiti Al-Azhar sekiranya gagal dalam satu daripada keseluruhan (10) subjek dalam pemeriksaan tersebut. Ini merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Al-Azhar dan terkandung dalam MoU STAM (perkara 5.11). Walau bagaimanapun, calon berkenaan boleh membaiki keputusan STAM mereka dalam pemeriksaan ulangan yang dilaksanakan dalam masa tidak melebihi tiga tahun seperti dalam perkara 5.8 (c) MoU STAM menggunakan sistem Patching dan mereka boleh mendapatkan sijil STAM sekiranya mereka lulus dalam peperiksaan tersebut.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: