MP PAS Jerai: Keberkesanan Tindakan AADK kawal penyalahgunaan dadah

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : Y.B. TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR [ KAWASAN JERAI ]
TARIKH : 09.10.2012
NO. SOALAN : 30 Y.B TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sejauh mana keberkesanan tindakan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) dalam mengawal penyalahgunaan dadah di Malaysia.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Jerai yang mengemukakan pertanyaan.

Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, keberkesanan tindakan AADK dalam mengawal penyalahgunaan dadah Malaysia dapat dilihat kepada jumlah penagih dadah yang dikesan pada tahun 2010 dan 2011 di seluruh Negara. Mengikut Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (NADI) pada tahun 2011 jumlah penagih dadah yang dikesan adalah seramai 11,194 orang berbanding dengan 23,642 orang pada tahun 2010. Ini menunjukkan terdapat penurunan sebanyak 47 peratus penagih dadah yang dikesan pada tahun 2011 berbanding dengan tahun 2010.

Disamping itu satu kajian keberkesanan mengenai program rawatan dan pemulihan Klinik Care & Cure (C&C) Sg. Besi telah dijalankan oleh Universiti Malaya pada tahun 2011 – 2012. Antara dapatan kajian ini ialah; 94.9% responden bersetuju bahawa perkhidmatan yang ditawarkan telah Berjaya membantu mereka mengurangkan kebergantungan terhadap dadah, 77.6% responden Berjaya menjalankan hubungan baik dengan keluarga, 76.7% responden mendapat rawatan perubahan sewajarnya dan 65.4% responden dapat menggunakan latihan kemahiran dipelajari dalam pekerjaan yang diceburi.

Dari segi jumlah klien yang mendapatkan perkhidmatan di AADK statistik dari bulan Januari sehingga Mei 2012 seramai 5,762 orang telah mendapatkan perkhidmatan di Klinik C&C, 1Malaysia seramai 85,650 orang mendapat perkhidmatan di Cure& Care Service Centre (CCSC) dan seramai 24,2358 orang telah mendapatkan perkhidmatan di Community Caring House (CCH).

Latihan kemahiran Vakasional juga dilakukan di Cure & Care Vacational Centre (CCVC) dan Cure & Care (CCRC) sehingga tahun 2012 seramai 2,500 klien telah diberi latihan kemahiran seperti kemahiran pendawaian elektrik, jahitan, memproses makanan ringan, kraftangan, canting batik, perikanan dan pertanian.

Sekian, terima kasih.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: