MP PAS Kuala Krai: Kaji semula Cukai Eksais Kereta Impot?

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB. DR. MOHD HATTA BIN MD RAMLI [ KAWASAN KUALA KRAI ]
TARIKH : 10.10.2012
NO. SOALAN : 16 Y.B. DR MOHD HATTA BIN MD RAMLI minta MENTERI KEWANGAN menyatakan sama ada kerajaan berhasrat untuk mengkaji semula cukai eksais bagi kereta-kereta import dan jika ya bila akan bermula dan berapa peratusan penurunannya.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kerajaan sentiasa mengenalpasti pendekatan terbaik dalam mengkaji semula duti dan cukai termasuklah duti eksais ke atas kereta CBU import bagi maksud mengurangkan tanggungan kepada pengguna. Proses tersebut memerlukan satu kajian yang komprehensif dan teliti. Ini bagi memastikan hasil kajian semula tersebut dalam memberi manfaat kepada golongan yang disasarkan sahaja. Tambahan pula jumlah kutipan duti eksais kereta CBU import memberi sumbangan yang besar kepada hasil Negara iaitu RM 2.8 bilion pada tahun 2011.

2. Kementerian Kewangan juga mengambil perhatian bahawa harga kereta juga dipengaruhi dan tentukan oleh beberapa faktor seperti kos pengeluaran, pengangkutan, pengiklanan, pengedaran dan juga keuntungan syarikat pengeluar dan pengedar, selain daripada komponen duti dan cukai. Dengan itu, pendekatan untuk menurunkan kadar duti dan cukai semata-mata tidak semestinya menjamin harga kereta akan berkurangan sekiranya faktor-faktor yang disebutkan tadi tidak mengalami penurunan.

3. Mengambil kira kedudukan industri pengeluaran kereta tempatan pada masa ini, tumpuan perlu diberi ke arah menggalakkan pemasangan kereta dalam Negara dan mematapkan lagi pembangunan industri kereta tempatan supaya dapat mengekalkan daya saing dalam jangka panjang. Ini kerana kemajuan industri pengeluaran kereta tempatan dapat menjana hasil Negara, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat, mewujudkan kilang pengeluaran komponen kereta tempatan, menggalakkan penggunaan perkhidmatan tempatan, meningkatkan tahap penguasaan teknologi, mewujudkan rantaian industri dan seterusnya dapat melonjakkan kemajuan bagi menembusi pasaran eksport.

Justeru itu, kajian kesan pengurangan duti dan cukai kereta CBU import ke atas kemajuaan industri pengeluaran kereta tempatan juga perlu diberi perhatian sewajarnya.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: