MP PAS Pasir Puteh: Tinjauan Rakyat terhadap mekanisme Perjalanan Pilihanraya?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : TUAN MUHAMMAD BIN HUSAIN [PASIR PUTIH]
TARIKH : 08.10.2012 (ISNIN)
SOALAN 31 : Minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah pihak Kerajaan bercadang mengadakan tinjauan bagi mendapatkan pandangan rakyat berkaitan tahap keyakinan terhadap mekanisme perjalanan pilihan raya di negara ini.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman ahli yang berhormat, pada dasarnya kita telah pun melaksanakan tinjauan bagi mendapatkan pandangan rakyat berhubung dengan mekanisme dan proses perjalanan pilihan raya apabila jawatankuasa pilihan khas berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya (jawatankuasa) diluluskan penubuhannya dengan sebulat suara di Dewan Rakyat semasa Mesyuarat Ketiga, Penggal Keempat, Parlimen ke 12, pada 3 Oktober 2011.

Melalui jawatankuasa ini,kita telahmendapatkan pandangan rakyat menerusi siri-siri sesi pendenganran awam yang telah diadakan mulai Oktober 2011 sehingga Januari 2012 di Kuala Lumpur (bagi zon tengah), Pulau Pinang (zon utara), Johor Bahru (zon selatan), Kelantan ( zon timue), Sarawak dan Sabah.

Hasilnya, Jawatankuasa telah menerima pelbagai teguran, pandangan dan syor daripada pelbagai individu,organisasi masyarakat sivil dan parti politik kepada Suruhanjaya pilihan raya (SPR) Malaysia.

Penambahbaikan kaedah perjalanan pilihan raya merupakan suatu proses yang memerlukan SPR merencana kaedah dengan teliti, terperinci dan tersusun. Ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan syor-syor tersebut dibuat mengikut kerangka perundangan yang sedia ada, keperluan teknologi terkini dan kesesuaian semasa, sebelum ia benar-benar dapat dilaksanakan dengan lebih praktikal dan sistematik agar kelak ia berupaya menjadikan sistem pilihan raya Negara yang tetrbaik, adil dan berwibawa.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: