MP PKR Merbok: Tindakan Jangkapanjang Rawatan Haemodialisis?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DATO RASHID BIN DIN [MERBOK]
TARIKH : 08.10.2012 (ISNIN)
SOALAN 38 : Minta MENTERI KESIHATAN menyatakan apakah tindakan jangka panjang Kementerian untuk mengurangkan pesakit yang memerlukan rawatan haemodialisis, memandangkan penyakit buah pinggang kini makin meningkatkan tahun demi tahun. Senaraikan peningkatan keperluan haemodialisis dari tahun ke tahun untuk 5 tahun kebelakangan ini.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Di Malaysia,bilangan pesakit baru kegagalan ginjal atau pesakit baru End Stage Renal Disease dianggarkan sebanyak 3,000 orang setahun. Punca utama penyakit kegagalan ginjal ialah penyakit kencing manis dan darah tinggi yang tidak dikawal. Keadaan ini boleh menyebabkan komplikasi di beberapa organ termasuk buah pinggang.

Pada tahun 2011, penyakit kencing manis merupakan punca kegagalan ginjal bagi 56% pesakit baru, darah tinggi 6% pesakit baru dan untuk 31 % kes punca tidak diketahui.

Rawatan dialysis terbahagi kepada rawatan hemodialisis dan rawatan peritoneal dialysis (PD),di mana rawatan hemodialisis lebih meluas dipraktikan di negara ini. Pada tahun 2007,seramai 15,823 orang pesakit telah menjalani rawatan hemodialisis, pada tahun 2009 seramai 19,607 orang pesakit dan pada tahun 2011 seramai 24,105 orang pesakit.

Jumlah keserluruhan pesakit bagi kedua-dua kaedah rawatan dialysis (hemodialisis dan peritoneal dialysis) adalah seramai 17,366 orang pesakit pada tahun 2007, manakala seramai 21,543 orang pesakit pada tahun 2009 dan seramai 26,159 orang pesakit pada tahun 2011.

Sebagaimana yang telah diterangkan,punca utama penyakit kegagalan ginjal ialah diabetes yang tidak dikawal.Kegagalan ginjal akibat diabetes boleh digejah dengan pengesanan awal penyakit diabetes, serta rawatanyang optimum. Aktiviti pencegahan dan kawalan penyakit diabetes adalah merangkumi lima peringkat yang utama:
i.promosi kesihatan
ii. pengesanan awal penyakit
iii. rawatan yang optimum
iv. mencegah komplikasi
v. rehabilitasi

Bagi memperkukuhkan lagi kempen gaya hidup sihat di Malaysia yang telah dimulakan dari tahun 1990an lagi, pada bulan Disember 2011, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah memperluaskan penggunaan program COMBI, kini merangkumi penyakit tidak berjangkit atau NCD termasuklah diabetes yang sebelum ini telah digunakan dengan jayanya untuk pencegahan dan kawalan penyakit denggi. Beberapa program promosi kesihatan di sekolah juga diperkenalkan, iaitu Program Doktor Muda di peringkat sekolah rendah dan Program Sihat Untuk Remaja PROSTAR di peringkat sekolah menengah.

Di peringkat komuniti pula,satu program khusus yang telah dilaksanakan adalah program NCD Prevention 1Malaysia atau NCDP-1M. Objektif utama program ini adalah untuk memperkasakan ahli-ahli komuniti untuk melaksanakan saringan dan intervensi faktar risiko NCD secara kendiri.

Bagi pengesanan penyakit pada peringkat awal, KKM terus menasihati semua rakyat Malaysia yang berumur 30 tahun ke atas untuk menjalani ujian saringan kesihatan asas setahun sekali. Perkhidmatan saringan bagi faktor risiko NCD untuk individu-individu yang sihat terdapat di semua klinik-klinik Kesihatan Kerajaan dan swasta di seluruh Malaysia, termasuklah klinik 1Malaysia dan juga perkhidmatan klinik bergerak 1malaysia. Saringan kesihatan juga dilaksanakan melalui program-program promosi kesihatan anjuran KKM.Antara program tersebut ialah program Kesihatan Bersama Pemimpin, Kem Kesihatan, Karnival Jelajah Bersama Komuniti dan Perkhidmatan Pusat Promosi Kesihatan Komuniti.

Data dari survey Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2011 menunjukkan bahawa kira-kira 80% pesakit yang menghidap diabetes hadir mendapatkan rawatan di fasaliti-fasaliti kesihatan KKM.Rawatan diabetes kini boleh didapati di semua klinik kesihatan dan hospital KKM,dan rawatan pakar turut disediakan di 150 buah klinik kesihatan yang mempunyai pakar perubatan keluarga bagi kes-kes yang kompleks.

Rawatan yang disediakan adalah menyeluruh dan pelbagai jenis pilihan ubat-ubatan bagi merawat diabetes dan komplikasi bukan sahaja oleh Pegawai Perubatan, tetapi juga melibatkan Jururawat,Penolong Pegawai Perubatan,Pegawai Dietetik dan juga Pegawai Zat Makanan.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: