MP PKR Tanah Merah: Kutipan Cukai Jalan/ Pendapatan Negeri kelantan 2007-2011

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : Y.B. TUAN AMRAN BIN AB GHANI [ KAWASAN TANAH MERAH ]
TARIKH : 10.10.2012
NO. SOALAN : 35 Y.B TUAN AMRAN BIN AB GHANI minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah kutipan cukai jalan dan cukai pendapatan yang dibayar oleh rakyat kelahiran Kelantan bagi tempoh lima tahun.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Untuk maklumat Ahli-ahli Yang Berhormat, prinsip yang dipakai dalam mengenai cukai pendapatan individu adalah prinsip kesaksamaan (equitable) bagi setiap individU tanpa mengambil kita Negara asal kelahiran, tempat tinggal atau lain-lain faktor lokasi. Asas yang penting adalah berkenaan memperolehi pendapatan daripada Malaysia sama ada pendapatan pengajian, perniagaan atau lain-lain punca pendapata.

Di samping itu, taraf sama ada individu berkenaan bermastautin di Malaysia atau sebaliknya juga adalah penting untuk menentukan individu berkenaan layak menuntut pelepasan cukai individu yang dihadkan kepada pemastautin di Malaysia sahaja dan dikenakan kadar cukai progresif antara 0 peratus dan 26 peratus. Manakala bukan pemastautin dikenakan kadar tetap 26 peratus.

Dari segi jumlah kutipan pula, cukai pendapatan individu yang dikutip di negeri Kelantan dari tahun 2007 hingga 2011 adalah berjumlah RM 630 juta, sementara kutipan cukai jalan atau lesen kenderaan bermotor pula berjumlah RM 335 juta.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: