MP PAS Jerai: PRU – Akta Perhimpunan Aman 2012 adalah tidak terpakai

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : TUAN MOHD FIRDAUS BIN JAAFAR [JERAI]
TARIKH : 11.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 26 : Minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan tidak berhasrat untuk meminda peruntukkan Seksyen 24B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 khususnya Seksyen 24B (3) Akta yang sama sedangkan seksyen 27 Akta Polis 1960 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Perhimpunan Aman 2012 yang tidak terpakai semasa kempen pilihan raya.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman ahli yang berhormat, perenggan 1(3) (a) Akta Perhimpunan Aman 2012 mengecualikan aktiviti perhimpunan yang ditakrifkan sebagai suatu kempen pilihan raya di Bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954.

Dengan erti kata lain. Akta Perhimpunan Aman 2012 adalah tidak terpakai, bagai apa-apa maksud kempen pilihan raya, dan dalam konteks peraturannya.

Oleh itu, subseksyen 24B (3) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 iaitu berhubung penggunaan permit oleh seseorang calon atau ejen pilihan rayanya bagi maksud kempen pilihan raya masih releven.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: