MP PAS Kuala Krai: Status Hospital Kuala Krai

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DR MOHD HATTA BIN MD RAMLI [KUALA KRAI]
TARIKH : 11.10.2012 (KHAMIS)
SOALAN 12 : Minta MENTERI KESIHATAN menyatakan status pembinaan Hospital baru Kuala Krai.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Cadangan Membina Hospital Kuala Krai (268 katil), Kelantan telah diluluskan dalam Rolling Plan Kedua (2012-2013) Rancangan Malaysia kesepuluh, dengan kos siling RM300 juta.

Projek ini dibahagikan kepada dua Fasa iaitu fasa Pertama untuk kerja-kerja awalan tanah dan Fasa Kedua untuk kerja bangunan.

Bagi Fasa Pertama,projek sedang dilaksanakan oleh kontraktor RIS Capital (m) sdn Bhd dengan harga kontrak RM9,729,885.22. Tempoh bagi menyiapkan kerja-kerja tanah adalah selama 6 bulan (15 Julai hingga 14 Januari 2013).

Sehingga 4 September 2012, kemajuan fizikal pembinaan (jadual) ialah 10.88% dan kemajuan fizikal pembinaan sebenar ialah 18.58% iaitu dengan mendahului jadual sebanyak 7.7%

Di antara kerja yang sedang dilaksanakan pada masa ini ialah kerja membersih kawasan, kerja menambun tanah, kerja meratakan tanah dan membina pagar chainlink di seluruh kawasan tanah seluas 100 ekar.

Bagi fasa kedua iaitu kerja-kerja bangunan masih di peringkat rekabentuk awalan dan penyediaan anggaran kos. Adalah dijangka dokumen pra-bida akan dapat dijual kepada penender pada bulan Januari 2013.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: