Dewan Rakyat 1 November – 29 November 2012 (Handsard)

Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kelima, Parlimen ke 12 pada 24 September hingga 27 November 2012

Hansard Bagi November 2012
1.  1 November 2012
2. 5 November 2012
3. 6 November 2012
4. 7 November 2012
5. 8 November 2012

12 Nov hingga 15 November 2012 (Tiada Sidang). 13 Nov 2012 – Cuti Hari Deepavali, 15 November 2012 – Cuti Awal Muharam 1434.

6. 19 November 2012
7. 20 November 2012

– Usul  Menteri – Mengecam Serangan Kejam Israel Ke Atas Wilayah Palestin Di Gaza

– Perbahasan Bajet 2013  peringkat Jawatankuasa
1. Pertimbangan  (D.R.31/2012) Rang Undang-undang Perbekalan 2013 dan Usul Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2013 seperti berikut:-

“Bahawa Dewan ini, mengikut subseksyen 4(3) Akta Kumpulan Wang Pembangunan 1966 [Akta 406], membuat ketetapan iaitu suatu jumlah wang sebanyak tidak lebih dari empat puluh sembilan bilion tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu ringgit (RM49,749,999,000) dibelanjakan daripada Kumpulan Wang Pembangunan bagi tahun 2013, dan bagi tujuan dan butiran perbelanjaan pembangunan yang dinyatakan di bawah Maksud Pembangunan atau (“P”) dalam senarai Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2013, yang dibentangkan sebagai Kertas  Perintah 9 Tahun 2012, adalah diuntukkan di bawah Maksud-maksud yang berkenaan jumlah-jumlah yang bersetentangan dengan butiran-butiran itu di ruangan tujuh dan lapan senarai tersebut.”  Dalam Jawatankuasa Sebuah-buah Majlis (19 November, 2012).

8. 21 November 2012
9. 22 November 2012

10. 26 November 2012
11. 27 November 2012
12. 28 November 2012
13. 29 November 2012

Dewan Rakyat 24 September – 31 Oktober 2012

Mesyuarat Dewan Rakyat Ketiga, Penggal Kelima, Parlimen ke 12 pada 24 September hingga 27 November 2012
(Hansard 24 Sept – 31 Okt 2012)

Bagi Bulan September 2012
1.  24 September 2012
2.  25 September 2012
3. 26 September 2012
4. 27 September 2012
5. 28 September 2012

Bagi Bulan Oktober 2012
6. 1 Oktober 2012
7. 2 Oktober 2012
8. 3 Oktober 2012
9. 4 Oktober 2012

10.  8 Oktober 2012
11.  9 Oktober 2012
12. 10 Oktober 2012
13. 11 Oktober 2012

14. 15 Oktober 2012
15. 16 Oktober 2012
16. 17 Oktober 2012
17. 18 Oktober 2012

18. 22 Oktober 2012
19. 23 Oktober 2012
20. 24 Oktober 2012

25 Oktober – 28 Oktober 2012 – Cuti Hari Raya Haji

21. 29 Oktober 2012
22. 30 Oktober 2012
23. 31 Oktober 2012