MP PAS Baling: Syarikat Bumiputera sukar bersaing di pasaran terbuka?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DATO TAIB AZAMUDDEN BIN MD TAIB [BALING]
TARIKH : 18.10.2012 (RABU)

SOALAN 24 : Minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah kerajaan sedar Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TERAS) begitu sukar mendapat tempat di pasaran terbuka disebabkan persaingan sengit dengan pelabur-pelabur luar jika sedar, apakah langkah-langkah yang diambil.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kerajaan sedar bahawa masih terdapat ketidakseimbangan dalam pegangan ekuiti korporat, pemilikan aset ekonomi dan tahap pendapatan masyarakat Bumiputera sehingga kini. Justeru Majlis Tindakan Agenda Bumiputera (MTAB) telah ditubuhkan dan berperanan sebagai sekretariat bagi menerajui, menyelaras dan memacu penyertaan Bumiputera dalam ekonomi melalui pelbagai bidang inisiatif baru dan sedia ada. Bagi tujuan ini, hala tuju transformasi ekonomi bumiputera telah diperkenalkan dengan memnggariskan langkah dan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi lebih seimbang.

Antara inisiatif yang telah dilaksanakan bagi pembangunan usahawan Bumiputera, Program syarikat Bumiputera berprestasi tinggi (TERAS) telah diperkenalkan. Syarikat-syarikat yang dikenalpasti mempunyai potensi tinggi akan dilonjakkan ke tahap yang lebih tinggi, sehingga ke peringkat antarabangsa.

Kerajaan turut sedar persaingan di arena perniagaan dari dalam dan luar negara amatlah sengit terutamanya dikalangan usahawan Bumiputera.Justeru Kerajaan sedang dan akan mengatur langkah untuk mempertingkatkan keupayaan dan daya saing usahawan-usahawan syarikat di bawah Program TERAS.

Ke arah ini, badan-badan Kerajaan (IDO) seperti SIRIM,MDEC,CIDB dan juga EDO seperti SME corp,PUNB dan MARA ditugaskan untuk membangunkan usahawan-usahawan Bumiputera.Dengan ini,harapan Kerajaan adalah supaya syarikat-syarikat TERAS bukan sahaja boleh berdaya saing dalam negara malahan dapat menerusi pasaran antarabangsa.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: