MP PAS Kubang Kerian: Blok L dan M, Petronas Cuai?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN SALAHUDDIN BIN HAJI AYUB [ KUBANG KERIAN ]
TARIKH : 15 OKTOBER 2012 (ISNIN)

SOALAN : 20 Minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan mengapakah Kerajaan menyerahkan Blok L & M kepada Brunei Darussalam sedangkan dalam Production Sharing Contact Petronas dengan jelas menunjukkan bahawa Blok L dan M telah diberikan kepada Murphy Oil oleh petronas untuk diterokai dan adakah penyerahan kepada Brunei itu berlaku kerana petronas cuai atau adakah Kerajaan Malaysia yang melakukan kesalahan.

JAWAPAN:
Tuan Yang di-Pertua,
Seperti mana dewan yang mulia ini sedia maklum, isu tuntutan bersama Malaysia dan Brunei Darussalam ke atas Blok L dan M pun diselesaikan melalui Pertukaran Surat atau dengan izin Exchange of Letters pada 16 Mac 2009. Pertukaran surat ini telah Berjaya memuktamadkan penyelesaian pertindihan tuntutan dan perbatasan maritim antara kedua-dua Negara berlandaskan aspek-aspek teknikal persempadanan maritim dan undang-undang antarabangsa termasuk dengan izin United nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Melalui Pertukaran Surat ,kedua-dua Negara bersetuju untuk mengadakan Aturan Komersial atau dengan izin Commercial Arrangement bagi memblehkan perkongsian hasil daripada penerokaan dan eksploitasi sumber hidrokarbon di Blok L dan M dalam zon maritim Brunei.

Bagi tujuan kerjasama di Blok L dan M, Blok-blok ini telah dinamakan sebagai Blok CA1 dan Blok CA2. Perjanjian perkongsian pengeluaran atau dengan izin Production Sharing Agreement (PSA) untuk Blok CA1 telah ditandatangani di Putrajaya pada 21 September 2010,manakala bagi Blok CA@ pala pada 13 Disember 2010 di Bandar seri Begawan.

Kedua-dua PSA tersebut telah dimeterai oleh PETRONAS dan Petroleum BRUNEI bersama-sama dengan operator-operator dan kontraktor-kontraktor yang dilantik.

Kerjasama penerokaan dan eksploitasi sumber hidrokarbon di Blok CA1 dan Blok CA2 kini sedang giat dijalankan semenjak akhir 2011. Lebih dari itu, kerjasama antara pihak-pihak berkuasa petroleum kebangsaan dari kedua-dua negara jaga terus dikembangkan meliputi potensi eksploitasi sumber hidrokarbon di blok-blok lain dalam zon maritim Brunei serta potensi kerjasama di negara ketiga.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: