MP PAS Sik: Tugas Guru bertambah dengan beban SAPS, APDM dan E-Kehadiran

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN HAJI CHE UDA BIN CHE NIK [SIK]
TARIKH : 18.10.2012(RABU)

SOALAN 38 : Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan pengenalan SAPS, APDM dan E-Kehadiran mengambil masa yang banyak, tugas pengajaran dan pembelajaran guru terabai. Apakah langkah kementerian untuk mengatasi perkara ini.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Pengisian data ke dalam semua sistem aplikasi seperti SAPS, APDM dan E-Kehadiran merupakan inovasi serta tranformasi kaedah bekerja pada masa ini.vSemua penjawat awam termasuk guru digalakkan untuk membudayakan kurang kertas.

Walaubagaimanapun, Kementerian Pelajaran Malaysia (PM) menyedari sokongan daripada segi infrastruktur yang disediakan adalah tidak berpadanan dengan keperluan sedia ada. Sehubungan itu, KPM menyarankan supaya pengisian data yang juga fungsi utama guru bagi menilai prestasi murid boleh dilakukan dalam waktu-waktu lain selain waktu berada di sekolah.

Untuk makluman, Sistem ini boleh diakses daripada mana-mana sahaja. Selain itu, Pihak KPM juga sedang menaiktaraf talian INTERNET kepada kelajuan yang lebih tinggi bagi mengatasi masalah ini. Pengisian data yang tepat dan pantas adalah amat diperlukan dalam memastikan perancangan pendidikan yang berkesan dalam melahirkan modal insan yang diperlukan negara.

Penggunaan E-Kehadiran pula adalah inisiatif negeri-negeri tertentu bagi mendapatkan maklumat terkini kehadiran murid di sekolah.Keberkesanan pelaksanaannya masih dikaji di peringkat KPM dengan mengambilkira beban tugas yang dihadapi oleh guru.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: