MP PAS Marang: Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Agama Negeri?

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB. DATO’ SERI ABDUL HADI BIN AWANG [ MARANG ]
TARIKH : 23.10.2012

NO. SOALAN : 20 minta MENTERI PELAJARAN menyatakan berapakah bilangan Sekolah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Agama Negeri (SAN) yang telah berdaftar dengan Kementerian sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK), dan bagaimana pula bentuk bantuan kepada SAR dan SAN yang tidak berdaftar sebagai SABK.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Sehingga bulan Jun 2012, jumlah Sekolah Agama yang berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sebagai Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) adalah sebanyak 169 buah. Daripda jumlah tersebut, 52 buah adalah Sekolah Agama Negeri (SAN) dan 117 buah adalah Sekolah Agama Rakyat (SAR).

Sesungguhnya Kerajaan sangat perihatin terhadap pendidikan anak bangsa. Kerajaan juga bersikap adil dan tidak pernah meminggirkan sekolah-sekolah SAN dan SAR yang tidak berdaftar dengan Kerajaan Persekutuan dalam pemberian bantuan atau peruntukan. Sebagai contoh, Kerajaan tetap memberikan peruntukan kepada semua sekolah termasuk SAR yang tidak berdaftar, yang menjalankan program Kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA).

Kerajaan telah memberi peruntukan kepada sekolah-sekolah tersebut sebanyak RM 21.8 juta pda tahun 2009, RM 19.3 bagi tahun 2010, RM 4.9 juta bagi tahun 2011 dan RM 10.5 juta lagi pada tahun 2012. Disamping itu juga, pada tahun 2011 Kerajaan telah memperuntukan sebayak RM 95 juta kepada 247 buah SAR di seluruh Negara. Bantuan tersebut meliputi bantuan perkapita (PCG), mpembangunan, kursus dan perpustakaan. Kerajaan juga telah menyalurkan bantuan awal persekolahan kepada semua murid SAR di seluruh Negara mulai tahun 2012 dan akan diteruskan pada tahun 2013. Manakala SAN pula menggunakan peruntukan yang dibiayai khusus oleh pihak berkausa negeri. Semua bentuk peruntukan yang disalurkan itu adalah berdasarkan kepada prosedur kewangan dan kelayakan yang telah ditetapkan.

Oleh yang demikian, bagi membolehkan SAR dan SAN menierima bantuan sepenuhnya dan secara berterusan. KPM mengalakkan serta mengalu-alukan sekolah-sekolah tersebut berdaftar sebagai SABK supaya anak-anak di sekolah dapat menikmati manfaat dan kemudahan pendidikan yang lebih selesa seperti yang dinikmati oleh sekolah-sekolah aliran perdana yang lain.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: