MP PAS Kuala Krai: Rasional Penubuhan JK Kaji Pemberian Royalti Petroleum kepada Negeri?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DR MOHD HATTA BIN MD RAMLI [KUALA KRAI]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN 18 : Minta MENTERI KEWANGAN menyatakan rasional mewujudkan Jawatankuasa Mengkaji Pemberian Royalti Petroleum kepada negeri yang tetrdapat bahan petroleum tersebut memandangkan telah terdapat perjanjian yang sah antara petronas dan Kerajaan Negeri.

JAWAPAN
Untuk makluman yang berhormat, Jawatankuasa Khas bagi Penentuan Tuntutan Bayaran TunAI daripada hasil Petroleum di Pantai Timur Semenanjung Malaysia adalah ditubuhkan untuk menentukan kewajaran bayaran tunai diberikan kepada negeri-negeri Pantai timur Semenanjung Malaysia yang melibatkan negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang berkenaan hasil Petroleum yang dikelurkan di kawasan luar pantai di Pantai Timur Semenanjung Malaysia.

Terma-terma rujukan Jawatankuasa Khas ini adalh seperti berikut:
i. Mengenalpasti jika ada negeri-negeri yang wajar menerima Bayaran Tunaidaripada hasil petroleum di Pantai Timur Semenanjung Malaysia.

ii. Menentukan kaedah serta jumlah pembayaran Bayaran Tunai tersebut kepada negeri-negeri berkenaan.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: