MP PAS Pendang: Kos peralatan ICT PPSMI

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DATO DR HAJI MOHD HAYATI BIN OTHMAN [ PENDANG ]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN 28 : Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan mengenai jumlah kos peralatan ICT untuk program PPSMI sehingga kini termasuk software dan hardwarenya serta dimanakah status pembelajaran PPSMI kini.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kos keseluruhan bagi menbangunkan Teaching Courseware PPSMI fasa 1-6 adalah sebanyak RM220 juta, sementara kos bagi hardware fasa 1-6 adalah berjumlah RM 2.66 bilion.

Keputusan berkenaan status pembelajaran PPSMI telah diumumkan oleh YAB Menteri Pembelajaran pada 4 November 2011 dan juga melalui surat siaran KPM Bil. Tahun 2011 bertarikh 14 November 2011 bahawa pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dilaksanakan secara soft landing. Ini bermaksud mired sekolah rendah dan sekolah menengah yang telah mengikuti pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam BI pada atau sebelum 2010 boleh meneruskan penggunaan bahasa Inggeris sehingga tamat Tingkatan 5.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: